Prawo do odszkodowania za niewydanie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

04-03-2016
Kategoria: Prawo Pracy

Zakończenie umowy o pracę powoduje powstanie po stronie pracodawcy obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy. Świadectwo pracy powinno być wydane przez pracodawcę niezwłocznie bez względu na to czy pracownik rozliczył się z pracodawcą czy też nie. W świadectwie pracy pracodawca ma obowiązek podać wyłącznie informacje, które dotyczą okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Natomiast, jeśli w  stosunku do pracownika toczy się postępowanie egzekucyjne, w świadectwie pracy zamieszcza się również wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach podaje się wyłącznie na żądanie pracownika. W przypadku, gdy pracodawca zaniedba swojego obowiązku i nie wyda pracownikowi świadectwa pracy lub wyda niewłaściwe świadectwo pracy, pracownik ma prawo do odszkodowania. Odszkodowanie w takiej sytuacji przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłużej jednak niż 6 tygodni.

Pracownik który dostrzegł nieprawidłowości w swoim świadectwie pracy, powinien w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem  o sprostowanie świadectwa. Niedotrzymanie przez pracownika powyższych procedur, może bowiem przenieść na niego część odpowiedzialności za szkodę spowodowaną wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 lipca 2011 r. (I PK 198/10), kodeks pracy przewiduje stosowny tryb sprostowania świadectwa pracy, inicjowany na wniosek pracownika. Oznacza to, że ma on obowiązek sprawdzić otrzymane świadectwo pracy i kwestionować zawarte w nim wadliwości. Nie zwalnia to pracodawcy z obowiązku odpowiedniego - zgodnego z prawem - ukształtowania treści świadectwa. Jeśli jednak ujawni się wadliwość świadectwa pracownik, który świadectwa nie kwestionował, musi - wspólnie z pracodawcą - ponieść konsekwencje owej wadliwości. Pracownik powinien być świadom swych uprawnień (w tym także uprawnień emerytalnych) i wykazać się co najmniej przeciętną przezornością w staraniu o własne sprawy. Nie da się zaakceptować pogląd, że za konsekwencje niewiedzy pracownika musi w całości odpowiadać pracodawca.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt