Odebranie rodzicom prawa do osobistego kontaktu z dzieckiem

18-12-2015
Kategoria: Prawo Rodzinne

Rodzice mają prawo do kontaktów z dzieckiem bez względu na to czy posiadają władzę rodzicielską wobec dziecka. Prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem to przede wszystkim prawo do faktycznego przebywania z dzieckiem, utrzymywania korespondencji oraz porozumiewania się telefonicznie lub przez internet. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wymaga tego dobro dziecka sąd opiekuńczy ma jednak prawo, aby ograniczyć rodzicowi prawo do kontaktowania się ze swoim dzieckiem. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może polegać na całkowitym zakazie spotykania się z dzieckiem lub zakazie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. Sąd opiekuńczy może również wyrazić zgodę na spotykanie się z dzieckiem wyłącznie w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd. Ograniczenie kontaktów może także nastąpić poprzez ustalenie określonych sposobów porozumiewania się z dzieckiem oraz zakazaniu porozumiewania się na odległość.

Ograniczenie kontaktów poprzez zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem, może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, kiedy utrzymywanie osobistych kontaktów zagraża bezpieczeństwu dziecka lub wpływa demoralizująco na dziecko. Jak słusznie ustalił Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w uzasadnieniu postanowienia z dnia 7 listopada 2000 r. (I CKN 1115/00), prawo do osobistej styczności rodziców z dzieckiem nie jest elementem władzy rodzicielskiej. Wynika ono z więzi rodzinnej łączącej rodziców z dzieckiem i przysługuje rodzicom także w razie pozbawienia ich władzy rodzicielskiej. Przesłanką zakazania rodzicom osobistej styczności z dzieckiem jest jego dobro. Dobro to należy rozumieć szeroko. Dobru dziecka nie służy zerwanie osobistej styczności rodziców z dzieckiem, nawet gdy nie wykonują oni władzy rodzicielskiej lub zachodzą podstawy do pozbawienia ich wykonywania tej władzy . Ze względu na charakter prawa do osobistej styczności z dzieckiem odebranie rodzicom tego prawa może nastąpić wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt