Odszkodowanie za stojące na działce słupy energetyczne

07-01-2016
Kategoria: Prawo Cywilne

Przedsiębiorca będący właścicielem stojących na działce budowlanej słupów energetycznych może obciążyć tę działkę prawem polegającym na możliwości korzystania z niej. Jest to tak zwane prawo do służebności przesyłu. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości na której stoi słup energetyczny odmawia podpisania umowy o ustanowienie służebności przesyłu, przedsiębiorca ma prawo zażądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Natomiast w sytuacji, gdy to przedsiębiorca nie chce zawarcia umowy służebności przesyłu, właściciel nieruchomości może wystąpić z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem. Wynagrodzenie którego może zażądać właściciel działki budowlanej jest pewnego rodzaju odszkodowaniem czy też rekompensatą za szkody, jakie poniesie właściciel działki wskutek realizacji takiej inwestycji, w szczególności z tytułu utraconych korzyści.

Ustalając wysokość odszkodowanie należnego za stojące na działce słupy energetyczne powinniśmy wziąć pod uwagę między innymi ich trwałość oraz możliwość wykorzystania pozostałej części obciążonej nieruchomości. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 9 października 2013 r. (V CSK 491/12), posadowienie urządzeń przesyłowych na nieruchomości obciążonej jest zdarzeniem nieodwracalnym w pewnym przedziale czasu. Stąd pogląd, że przewidywany okres trwałości tych urządzeń ma wpływ na wysokość wynagrodzenia, którego suma nawet w odległej perspektywie nie powinna przekraczać wartości obciążonej nieruchomości, a jeśli nieruchomość ze względu na głębokość posadowienia tych urządzeń może być nadal wykorzystywana, suma wynagrodzenia w takiej perspektywie powinna być odpowiednio niższa od wartości nieruchomości. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia wskazówką powinien być także sposób wykorzystywania pozostałych nieruchomości właściciela (pozostałej części nieruchomości) oraz rozwój gospodarczy terenów położonych w sąsiedztwie, a ponadto, że na tych terenach urządzenia przesyłowe są usytuowane, i że w związku z tym ewentualne zamierzenia inwestycyjne właściciela z tych przyczyn mogą być ograniczone. Często też możliwość zabudowy części nieruchomości przez które przebiega infrastruktura przesyłowa jest wyłączona nie tylko z przyczyn faktycznych (istnienie urządzeń), ale głównie z przyczyn formalnych, wśród których należy wymienić przede wszystkim postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za stojące na działce słupy budowlane nie bez znaczenia jest również czy urządzenia przesyłowe mają być dopiero zbudowane, czy też stoją na działce już od wielu lat. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem jakie wyraził Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w postanowieniu z dnia 9 października 2013 r. (V CSK 471/12), określając wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu należy odmiennie ocenić uciążliwości powstające dla właściciela nieruchomości obciążonej służebnością, gdy dopiero ma zostać zainstalowana nowa linia przesyłowa z budowlami towarzyszącymi (np. słupy, stacje transformatorowe itp.), a odmiennie, gdy linia ta już istnieje od wielu lat i w tym stanie nieruchomość była przedmiotem obrotu. O wynagrodzeniu decydują bowiem wtedy głównie te uciążliwości, których może doznać właściciel nieruchomości obciążonej w przyszłości (np. musząc znosić wstęp na działkę konserwatorów urządzeń przesyłowych).

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt