Uzyskanie pełnoletności a prawo do alimentów

11-01-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne

Rodzice zobowiązani są do płacenia alimentów na dzieci, które nie mają możliwości utrzymać się samodzielnie, chyba że dziecko posiada majątek  z którego dochody wystarczą na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest zatem uzależniony od tego czy dziecko jest pełnoletnie, lecz od tego czy jest już samodzielne. Natomiast uchylenie się od obowiązku płacenia alimentów na dziecko pełnoletnie jest możliwe wyłącznie, gdy jest to połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla rodziców lub gdy dziecko nie dokłada należytych starań aby uzyskać możliwość samodzielnego utrzymania się. Z sytuacją gdy dziecko nie podejmuje odpowiednich starań w celu usamodzielnienia się mamy do czynienia na przykład, gdy mimo uzyskania odpowiedniego wykształcenia dalej się kształci celem podniesienia kwalifikacji, jednak nie odnosi należytych wyników w nauce. Jak słusznie ustalił Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w wyroku z dnia 8 sierpnia 1980 r. (III CRN 144/80), rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które będąc już przygotowane należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego dla niego zawodu, podejmuje dla podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale w studiach się zaniedbuje, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje obowiązujących zaliczeń, nie zdaje w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza jeżeli z własnej winy powtarza lata studiów i wskutek tego nie kończy studiów w przewidzianym programem okresie.

W prawie rodzinnym nie obowiązują, żadne sztywne okresy po upływie których ustaje obowiązek alimentacyjny. Dlatego też uzyskanie pełnoletności lub wykształcenia nie powoduje wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego. Należy w tej kwestii podzielić pogląd Sądu Najwyższego który w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 listopada 1997 r. (III CKN 257/97) ustalił, że obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku "troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka" i należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej. Obowiązek ten nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności - przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności. Nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego. Z tej przyczyny w odniesieniu do dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy pod uwagę to, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do zahamowywania, a co najmniej znacznego utrudniania, dalszego rozwoju dziecka, a to przez pozbawianie go środków materialnych, niezbędnych do kontynuowania nauki po osiągnięciu pełnoletności, pozostawałoby zatem w sprzeczności ze wspomnianym wyżej podstawowym obowiązkiem rodzicielskim.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt