Usunięcie ulepszeń wprowadzonych przez najemcę

18-03-2016
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Najemca w trakcie trwania umowy najmu wykonał na swój koszt montażu instalacji CO (Centralnego Ogrzewania). Po zakończeniu umowy najmu chce zdemontować i zabrać wykonaną w mieszkaniu instalacją. Czy ma do tego prawo.

Problematykę wynajmu lokali reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z ustawą wynajmujący (a więc w tym przypadku gmina Pieszyce) jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń budynku w taki sposób, by najemca miał możliwość korzystania z przedmiotu najmu. Dotyczy to istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.W art. 6a ustawodawca wymienia między innymi dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
a)  napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu.

Jak wynika z powyższego to gmina ma obowiązek wymienić wewnętrzną instalację CO. Można takie prace przeprowadzić samodzielnie, ale należałoby wcześniej uzyskać zgodę wynajmującego (gminy) oraz zawrzeć umowę, która określałaby sposób rozliczeń przeprowadzonego remontu (art. 6d). Obowiązki najemcy określone są w art. 6b tejże ustawy.

Zgodnie z art. 6e ww. ustawy po zakończeniu najmu i przy opróżnianiu lokalu najemca jest zobowiązany m.in. odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw. Pod pojęciem odnowienia lokalu należy rozumieć doprowadzenie lokalu do stanu, w którym inna osoba może w nim zamieszkać, bez dodatkowych prac zmierzających do przygotowania lokalu do tego celu. Chodzi tu głównie o odmalowanie mieszkania, wymiany zużytych wykładzin (jeżeli takie były w chwili objęcia przez najemcę mieszkania) i generalnie takie naprawy, które mieszczą się w katalogu art. 6b ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ale które powinny być dokonane przed samym opuszczeniem lokalu, tak by był on oddany w stanie niepogorszonym. Ponadto gdyby najemca wymienił na swój koszt jakieś urządzenia zainstalowane w lokalu może żądać od wynajmującego zwrotu kwoty odpowiadającej różnicy wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia, przy czym dla obliczenia tych kwot istotne są ceny istniejące w dniu rozliczenia.

Na podstawie art. 6e ust. 2 wynajmujący ma prawo żądać, usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez najemcę z naruszeniem art. 6d i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu. W omawianym przypadku usuwanie instalacji może być niewskazane ze względu na możliwe pogorszenie stanu lokalu- należy mieć na uwadze przepis art. 6e ww. ustawy. Na podstawie oszacowania sporządzonego przez rzeczoznawcę gmina powinna zwrócić najemcy różnicę wartości między stanem w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia.

Autor: Radca Prawny Jolanta Jasińska

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt