Kara pieniężna za nielegalny pobór prądu

12-04-2016
Kategoria: Prawo Konsumenckie

Awaria licznika spowodowała przerwanie dostaw energii elektrycznej do domu. Zgłosiłam awarię do dostawcy energii elektrycznej. Kontroler po przyjeździe na miejsce awarii stwierdził nielegalny pobór energii i naliczył karę w wysokości 3000 zł. Czy dostawca energii elektrycznej miał prawo naliczyć karę za nielegalny pobór energii w sytuacji, gdy na skutek awarii licznika nastąpiła przerwa w dostawie prądu?

Podstawową sprawą jest protokół z kontroli, który kontroler powinien sporządzić i wydać do podpisu. Protokół ten powinien wyjaśniać jaki jest stan techniczny licznika i jakie czynności zostały w nim przez kontrolera wykonane. Na starym liczniku powinna być plomba.

To firma energetyczna ma obowiązek udowodnić, nielegalną kradzież energii. W wezwaniu do zapłaty powinno być wyjaśnione na jakiej podstawie zostało stwierdzone nielegalne pobieranie energii i wyliczona kwota. Skoro więc najpierw dopływ energii z jakiegoś powodu został przerwany to jak licznik miał nabijać pobór energii? Powstaje więc kwestia czy dopływ energii został przywrócony? Ważnymi dowodami tutaj będą rozmowy telefoniczne z infolinią enea w których zgłasza Pani awarię, które powinny być nagrywane. Należy więc napisać odwołanie od wezwania do zapłaty i podać zaistniałe okoliczności. Nie wiemy w jakim miejscu znajduje się licznik, być może istnieje możliwość że ktoś obcy w nim 'grzebał' i kradnie Pani prąd i stąd jego brak. W razie dalszych sporów istotne będzie udowodnienie, iż nie dokonywała Pani w nim żadnej ingerencji

Zakład energetyczny kierując się art.3 pkt 18 ustawy prawo energetyczne, który wskazuje, że za nielegalny pobór trzeba uznać: "pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiaroworozliczeniowy", a w takim przypadku kierując się art. 6b ust. 1 pkt 1 ww ustawy dostawca może wstrzymać dostawy prądu, jeśli w wyniku kontroli stwierdzono nielegalny pobór prądu, a następnie jest zobowiązane wznowić dostawy w przypadku ustania przyczyny wstrzymania dostawy.

W Pani przypadku, gdzie dostawca energii wystawił dokument obciążający, wymagane jest skontaktowanie się z dostawcą w celu złożenia wyjaśnień i próby ugodowego rozwiązania sprawy.

Co więcej nie uiszczenie takiej opłaty nie może prowadzić do wstrzymania przez przedsiębiorcę dostaw energii (Stanowisko Prezesa URE z dnia 29.03.2005r.). W przypadku wniesienia sprawy do sądu w pozwie może znaleźć się ekspertyza licznika, którą zlecił dostawca. Należy liczyć się, że w ekspertyzie i w pozwie znajdą się twierdzenia, które według Pani będą odbiegały od stanu rzeczywistego. W takim przypadku należy zaprzeczyć tym rozbieżnościom i zwrócić się o powołanie biegłego, który oceni, czy doszło do uchybień.

Autor: Radca Prawny Jolanta Jasińska

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KONSUMENCKIEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa konsumenckiego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.