Stawka podatku od nieruchomości za garaż wolnostojący

09-05-2016
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Posiadam garaż wolnostojący i mam wątpliwości co do stawki podatku od nieruchomości. Proszę o zdefiniowanie jaka jest stawka podatku od garażu wolnostojącego ? Czy jest to stawka jak za dom. Czy przy założeniu wspólnej księgi wieczystej na dom i garaż ma to jakieś znaczenie?

Budynkiem - według tej ustawy - jest "obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach". Jeżeli więc obiekt budowlany ma te elementy, to jest budynkiem w rozumieniu ustawy. Od tak rozumianego budynku jego właściciel (w niektórych przypadkach posiadacz) jest zobowiązany zapłacić podatek od nieruchomości. Podatek od budynku to podatek od wszystkich znajdujących się w nim pomieszczeń.

Art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:
1.    od budynków lub ich części:mieszkalnych - 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
2.    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
Cytowana powyżej uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy tylko garaży znajdujących się w zabudowaniach wielorodzinnych i przynależnych lokalowi mieszkalnemu. W przypadku domów jednorodzinnych i stojących obok garaży zastosowanie ma stawka podatku dotycząca pozostałych budynków. „Garaż znajdujący się w budynku mieszkalnym jednorodzinnym opodatkowany jest tak, jak cały budynek, tj. stawkami właściwymi dla budynków mieszkalnych. Natomiast jeżeli stanowi on samodzielny budynek, to zastosowanie znajdą stawki pozostałe. Prowadzi to do sytuacji, w której wykorzystywane w tym samym celu budynki lub ich części są objęte znacząco różniącymi się wysokością stawkami podatku od nieruchomości. Miejsca postojowe w dwóch identycznych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stojących obok siebie mogą być zatem opodatkowane innymi stawkami tylko dlatego, że w jednym założono odrębną księgę wieczystą dla garaży, a w drugim nie. Biorąc więc pod uwagę obecny kształt regulacji, „opór" ze strony podatników może wydawać się niczym nadzwyczajnym. Nie jest to jednak „wina" organów podatkowych, dokonujących wymiaru podatku od nieruchomości, lecz rozwiązań legislacyjnych. Do momentu ich zmiany należy stosować przedstawione powyżej zasady opodatkowania”(Bogumił PahlGlosa do uchwały NSA z dnia 27 lutego 2012 r., II FPS 4/11).

Zgodnie z powyższym za dom obowiązuje stawka jak za budynek mieszkalny, natomiast garaż wolnostojący należy do kategorii pozostałych budynków i obowiązuje do której obowiązuje inna stawka podatku.

"Pozostałe budynki", o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e u.p.o.l., to budynki niemieszkalne i niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Są to przede wszystkim przydomowe komórki, garaże, domy letniskowe, jeśli oczywiście spełniają warunki przewidziane w definicji budynku zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Należy jednak pamiętać, że przy określaniu wysokości powyższych stawek, rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków.

Stawka podatkowa za garaż, uzależniona będzie od tego czy zostanie on zakwalifikowany jako oddzielna nieruchomość, czy jako część składowa mieszkania. Jeżeli założymy wspólną księgę wieczystą dla mieszkania i garażu, wówczas garaż może być traktowany jako część składowa mieszkania i wówczas podlega stawkom jak za budynek mieszkalny.

W przypadku zaś gdyby garaż stanowił odrębny budynek, wzniesiony na podstawie odrębnego pozwolenia i będący przedmiotem odrębnej własności (odrębna księga), należałoby zastosować stawkę przewidzianą dla nieruchomości pozostałych.

Autor: Radca Prawny Jolanta Jasińska

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt