Przedmioty i prawa wchodzące do majątku osobistego małżonków

11-05-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne

Muszę wypełnić i złożyć oświadczenie majątkowe. Nie wiem jednak czy pieniądze ze sprzedaży mieszkania uzyskanego na drodze spadku przez męża wchodzą we wspólność majątkową małżeńską czy majątek osobisty męża? Mąż ma zgromadzone pieniądze na swoim koncie bankowym.

Art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawiera zamknięty i wyczerpujący katalog składników tworzących majątek osobisty małżonka. Oznacza to, iż tylko przedmioty wymienione w tym przepisie stanowią majątek osobisty małżonka.
1)  przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2)  przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3)  prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4)  przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
5)  prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6)  przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
7)  wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
8)  przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
9)  prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy
10)  przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 34 Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

W omawianym przypadku przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę wchodzą automatycznie do majątku osobistego małżonka- spadkobiercy, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, tzn. gdy w umowie lub testamencie wyraźnie wskazał, iż wszystkie odziedziczone albo darowane przedmioty mają wejść do majątku wspólnego małżonków. Jeżeli w omawianym przypadku takiego postanowienia nie było, wówczas odziedziczone mieszkanie stanowiło majątek osobisty Pani męża. Na podstawie art. 10 pkt 10 wypracowano tak zwaną zasadę surogacji, która polega na zaliczeniu do majątku osobistego przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności przez każdego z małżonków w zamian za przedmioty stanowiące jego majątek osobisty. Zatem rzeczy zakupione za pieniądze pochodzące ze sprzedaży mieszkania męża również będą wchodziły w skład jego majątku osobistego.

Należy mieć także na uwadze art. 31 krio, który stanowi, iż dochody z majątku osobistego wchodzą w skład majątku wspólnego. Nie stanowi jednak dochodu, a zatem nie należy do majątku wspólnego, przyrost wartości przedmiotu wchodzącego do majątku osobistego jednego z małżonków spowodowany zmianą cen za tego rodzaju przedmiot. W szczególności korzyść uzyskana w następstwie sprzedaży składnika majątku odrębnego, będąca różnicą między ceną zakupu a ceną sprzedaży tego składnika, nie jest dochodem w rozumieniu art. 31 krio. Jednak jeżeli pieniądze ze sprzedaży mieszkania są zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, wówczas odsetki od tej kwoty wchodzą w skład majątku wspólnego.

W omawianym przypadku, na potrzeby złożenia oświadczenia, wystarczy odpowiedź, iż pieniądze ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania należącego do męża stanowią jego majątek osobisty.

Autor: Radca Prawny Jolanta Jasińska

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt