Prawo do świadczeń po śmierci rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej

12-05-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne

Matka dziecka została pozbawiona władzy rodzicielskiej. Nigdy nie utrzymywała z dzieckiem żadnych kontaktów. Dziecko przez całe swoje życie znajdowało się pod opieką rodziny. Czy dziecku należy się świadczenie z PZU po zmarłej matce która została pozbawiona praw rodzicielskich.

Skutkiem  pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej jest utrata przez nich ogółu praw i obowiązków, jakie składają się na władzę rodzicielską. W ich miejsce wchodzi opieka. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje natomiast ustania innych obowiązków rodziców wobec dziecka i praw, jakie im z tytułu stosunku rodzicielskiego przysługują. W szczególności rodzice nadal korzystają ze stanu cywilnego polegającego na tym, że dziecko pochodzi od nich; zachowują potencjalne prawo do alimentów od dziecka; w razie wcześniejszej śmierci dziecka dziedziczą po nim (chyba że zostali uznani za niegodnych dziedziczenia. I odwrotnie: dziecko zachowuje względem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej swój stan cywilny, pełne prawo do alimentacji, a w razie ich śmierci dziedziczy po nich. Obie strony zachowują też prawo do osobistej styczności, ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać tylko z mocy orzeczenia sądu opiekuńczego.

Jeżeli matka zawarła umowę ubezpieczenia na życie i wskazała dziecko, jako osobę uposażoną, to wówczas zakład ubezpieczeń powinien wypłacić jej pieniądze niezależnie od faktu pozbawienia matki władzy rodzicielskiej. Uposażony jest podmiotem stosunku ubezpieczenia, nie jest natomiast stroną umowy ubezpieczenia. Jest to osoba trzecia, na której rzecz zawarta została umowa ubezpieczenia. Jest on uprawniony jedynie do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku śmierci ubezpieczonego, którego śmierć powoduje unicestwienie przedmiotu ubezpieczenia. Przyjmuje się też, że suma ubezpieczenia przypadająca uposażonemu nie wchodzi w skład masy spadkowej po osobie zmarłej.

Zgodnie z art. 832 § 2 k.c. jeżeli w chwili śmierci osoby ubezpieczonej nie ma uposażonego suma ubezpieczenia przypada najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności przewidzianej w o.w.u., chyba że umówiono się inaczej.

Autor: Radca Prawny Jolanta Jasińska

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt