Wypowiedzenie umowy o pracę w okresie ochrony przedemerytalnej

17-05-2016
Kategoria: Prawo Pracy

Pracodawca wypowiedział mi umowę zawartą na czas określony z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nastąpiło w okresie ochrony przedemerytalnej na kilkanaście dni przed przejściem na emeryturę pomostową. Nie złożyłem jednak odwołania od wypowiedzenia umowy. Czy pracodawca miał prawo odmówić wypłaty odprawy emerytalnej? A jeżeli tak, jak się ma rozwiązanie umowy o pracę na czas określony z pracownikiem, który ma osiągnąć wiek emerytalny za 14 dni i nie wypłacono mu odprawy emerytalnej. Czy jest to zgodne z prawem?

Na podstawie art. 39 kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Wypowiedzenie Panu umowy o pracę było więc niezgodne z prawem. Co za tym idzie mógł Pan wnieść do Sądu odwołanie od tej decyzji. Jednak termin do złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 19 lutego 2014 r. (II PK 113/13) niezgodność z prawem (bezprawność) rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę pracownik może wykazać wyłącznie przez powództwo przewidziane w KP (o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie), wniesione z zachowaniem odpowiedniego terminu (art. 264 KP). Bez wytoczenia takiego powództwa pracownik, analogicznie jak pracownik, którego odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę zostało oddalone z powodu niedochowania terminu do jego wniesienia, nie może więc w żadnym innym postępowaniu powołać się na bezprawność rozwiązania umowy o pracę jako na przesłankę roszczeń odszkodowawczych przewidzianych w KC.

Taki sam termin dotyczy wniosku po pracodawcy o sprostowanie wadliwie wystawionego świadectwa pracy. Zgodnie z art. 79 kodeksu pracy, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.  Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Termin ten niestety upłynął. Termin ten może ulec jednak przywróceniu, jeżeli wykaże Pan, że uchybił terminowi bez swojej winy.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 maja 2012 r. (I PK 15/12), samo przesądzenie o braku podstaw do przywrócenia uchybionego terminu do zaskarżenia decyzji pracodawcy rozwiązującej stosunek pracy z pracownikiem wystarczy i prowadzi do oddalenia powództwa, którego sąd pracy nie mógłby uwzględnić nawet wówczas, gdyby następnie wykazał, iż rozwiązanie stosunku było nieuzasadnione, nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa lub stanowiło jego nadużycie, a uprawdopodobnienie niezawinionego uchybienia terminu do dochodzenia przywrócenia do pracy należy do pracownika i powinno nastąpić nie później niż we wniosku o przywrócenie terminu lub w pozwie, jeżeli taki wniosek został w nim zawarty, wobec czego sąd nie ma obowiązku poszukiwania za powoda jakichś innych okoliczności, które mogłyby usprawiedliwić przekroczenie terminu do złożenia pozwu.

Wniosek o przywrócenie terminu, składa się do sądu pracy w przeciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu. Po upływie 7-dniowego terminu od dnia doręczenia wypowiedzenia (o ile termin ten nie zostanie przywrócony), nie może Pan dochodzić swoich praw związanych z nieuzasadnionym zwolnieniem. W związku z tym nie nabył pan prawa do odprawy emerytalnej ponieważ Pański stosunek pracy nie ustał z powodu przejścia na emeryturę ale z powodu wypowiedzenia, które stało się skuteczne.

W związku z powyższym powinien Pan niezwłocznie złożyć do Sądu Rejonowego Wydziału Pracy odwołanie od wypowiedzenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania.

Autor: Radca Prawny Jolanta Jasińska

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt