Zmiana nazwiska małoletniego dziecka

18-05-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne

Dziecko nosi zazwyczaj takie samo nazwisko jak jego rodzice, dotyczy to jednak dzieci urodzonych w związku małżeńskim. Co zatem z dzieckiem, którego rodzice są w związku partnerskim lub zawierając związek małżeński zachowali swoje własne nazwiska. W sytuacji, gdy małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko otrzyma nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Oświadczenie dotyczące nazwiska dziecka można złożyć wraz z oświadczeniami o nazwiskach które będą noszone przez małżonków. Natomiast w przypadku, gdy małżonkowie nie doszli do porozumienia co do nazwiska jakie będzie nosiło ich wspólne dziecko i nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, dziecko otrzyma nazwisko składające z nazwiska matki oraz dołączonego do niego nazwiska ojca.

Istnieje oczywiście możliwość zmiany wskazanego w oświadczeniu nazwiska dziecka, jednak małżonkowie muszą tego dokonać przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka.

Nazwisko dziecka może być zmienione również w późniejszym czasie, jednak potrzebna jest do tego zgoda obojga rodziców. Nie ma przy tym znaczenia czy rodzic którego zgoda jest potrzebna został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jak bowiem słusznie ustalił Sąd Najwyższy - Izba Cywilna i Administracyjna w uchwale z dnia 13 lipca 1987 r. (III CZP 40/87), na zmianę nazwiska dziecka w trybie administracyjnym potrzebna jest zgoda ojca mimo ograniczenia jego władzy rodzicielskiej bez względu na zakres obowiązków i uprawnień określonych w wyroku rozwodowym w trybie art. 58 § 1 zdanie drugie KRO.

W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że w prawie rodzinnym i opiekuńczym ustalona została zasada, że dziecko nosi nazwisko ojca bez względu na jego pochodzenie oraz sposób ustalenia ojcostwa, z wyłączeniem sytuacji odmiennie uregulowanych. Dotyczy to szczególnie sytuacji pochodzenia dziecka z małżeństwa zawartego zarówno przed, jak i po urodzeniu dziecka. Wyjątek od powyższej zasady zachodzi wówczas, gdy małżonkowie przy zawieraniu małżeństwa zgodnie oświadczyli, że dzieci urodzone z tego małżeństwa nosić będą nazwisko żony, jeżeli ona bądź zachowała swoje nazwisko, bądź dodała do niego nazwisko męża. Ścisłe powiązanie nazwiska dziecka z jego ojcem wyrażone zostało w założeniu, że rozwiązanie małżeństwa rodziców lub unieważnienie tego małżeństwa nie mają wpływu na nazwisko dziecka. Także i zmiana nazwiska jednego z rodziców nie pociąga za sobą zmiany nazwiska dziecka. Taka zmiana nazwiska dziecka może nastąpić w przypadkach wyraźnie wskazanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Są to sytuacje związane z ustaleniem ojcostwa, zawarciem małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka oraz przysposobieniem.

Poza wymienionymi przypadkami zmiana nazwiska dziecka może nastąpić w trybie określonym w prawie administracyjnym. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (t.j. Dz.U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328). Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami. Te ważne powody zachodzą wówczas, gdy wnioskodawca nosi nazwisko ośmieszające albo nie licujące z godnością człowieka, o brzmieniu niepolskim i posiadające formę imienia, a także jeżeli wnioskodawca pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego od wielu lat używa.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt