Zawarcie trzeciej umowy na czas określony

20-03-2015
Kategoria: Prawo Pracy

Zgodnie z przepisami prawa pracy zawarcie trzeciej umowy na czas określony w skutkach prawnych jest jednoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony w sytuacji gdy strony wcześniej zawarły dwukrotnie umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy. Należy jednak pamiętać, że przerwa pomiędzy rozwiązaniem poprzedniej umowy a nawiązaniem kolejnej umowy nie może przekroczyć jednego miesiąca. Nawet jeżeli pracodawca zawrze z tobą trzecią umowę na czas określony, umowa ta pociąga za sobą wszystkie skutki prawne jaki niesie zawarcie umowy na czas nieokreślony. Warto jednak wiedzieć, że uregulowania tego nie stosuje się do umów zawartych na w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz w przypadku wykonywania prac o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

Sprzeczne z przepisami prawa pracy jest również zawarcie umowy o pracę na czas określony obejmujący okres wielu lat, natomiast w przypadku gdy umowa taka została wbrew przepisom prawa pracy zawarta, będą miały do niej zastosowanie przepisy dotyczące umów na czas nieokreślony. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Sądu Najwyższego niedopuszczalne jest zawarcie wieloletniej umowy o pracę na czas określony z klauzulą wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem, chyba że co innego wynika z przepisów prawa pracy albo z charakteru umowy dotyczącej wykonywania zadań oznaczonych w czasie albo, gdy z innych przyczyn nie narusza to usprawiedliwionego i zgodnego interesu obu stron stosunku pracy. Jeżeli zawarcie umowy o pracę na czas określony było niedopuszczalne, stosunek pracy podlega przepisom prawa pracy o umowie na czas nieokreślony. Więcej informacji w sprawie z zakresu prawa pracy uzyskasz dzwoniąc na naszą infolinię prawną.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.