Wysokość zajęcia komorniczego z wynagrodzenia za pracę

23-07-2016
Kategoria: Prawo Finansowe

Najczęstszym sposobem egzekwowania należności przez komornika sądowego jest zajęcie wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę nie może być jednak zajęte w całości, przepisy prawa pracy chronią bowiem część wynagrodzenia od zajęcia. Dlatego na poczet zaległych świadczeń alimentacyjnych komornik sądowy może dokonać zajęcia do wysokości trzech piątych wynagrodzenia za pracę. Natomiast w przypadku egzekucji innych należności lub potrąceń zaliczek pieniężnych komornik może dokonać zajęcia do wysokości połowy wynagrodzenia za pracę.

Oczywiście potrącenia z wynagrodzenia za pracę dokonujemy po wcześniejszym odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.  Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Poznaniu z dnia 15 lutego 2008 r., wynagrodzenie za pracę należy się pracownikowi, stanowiąc całość obejmującą także tę część, którą pracodawca może (ma obowiązek) potrącić (odliczyć). Nie można więc w ogóle konstruować takiej definicji wynagrodzenia za pracę, w której będzie się wyróżniać część wynagrodzenia za pracę należną pracownikowi (wynagrodzenie netto) i część, która pracownikowi nie przysługuje. Wynagrodzenie za pracę należy się pracownikowi w całości i takie wynagrodzenie wyznaczone jest przez treść stosunku pracy, a więc w takiej wysokości należy je zasądzać w sporze sądowym między stronami stosunku pracy. Pojęcie wynagrodzenia "brutto" w ogóle nie występuje w przepisach prawa pracy i ma raczej znaczenie potoczne. Prawo pracy posługuje się bowiem tylko pojęciem wynagrodzenia za pracę jako takiego. Potoczne znaczenie ma też pojęcie wynagrodzenia "netto", przez które należy rozumieć część wynagrodzenia za pracę wypłacaną pracownikowi, ale tylko wtedy, gdy pracodawca dokona stosownych odliczeń na podstawie innych przepisów prawa. Jeżeli pracodawca wynagrodzenia za pracę nie wypłaci, to w ogóle nie można mówić o jakimkolwiek odliczeniu, a więc tym samym także o wypłacie części wynagrodzenia (nazywanej wynagrodzeniem netto). Sąd pracy, zasądzając wynagrodzenie za pracę, nie odlicza od tego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Wyjątkiem od zasady ochrony wynagrodzenia za pracę jest możliwość zajęcia w pełnej wysokości nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz należności które przysługują pracownikowi z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej. Należności powyższe mogą być jednak zajęte w całości wyłącznie na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

W toku postępowania egzekucyjnego komornik sądowy nie może również dokonać potrącenia wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które ustalane jest na podstawie odrębnych przepisów i przysługuje pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dotyczy to jednak wyłącznie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne W przypadku dokonywania potrącenia udzielonych pracownikowi zaliczek pieniężnych ochronie podlega 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast przy potrącaniu kar pieniężnych nie podlega zajęciu 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt