Sprzedaż wspólnego majątku tylko za zgodą obojga małżonków

01-07-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne

Zbycie obciążenie czy nawet nabycie mienia w trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej wymaga zgody obojga małżonków. Jak stanowi bowiem kodeks rodzinny i opiekuńczy czynność prawna która prowadzi do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, bądź też prowadzi do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków, wymaga zgody drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka jest również niezbędna do nabycia, zbycia lub obciążenia spółdzielczego prawa do lokalu, czy też innych praw rzeczowych których przedmiotem jest budynek lub lokal. To samo tyczy się zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa. Obowiązek uzyskania zgody drugiego małżonka obejmuje również darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego zgoda jest potrzebna także przy udzielaniu poręczenia przez osobę pozostającą we wspólności ustawowej małżeńskiej, gdyż stanowi czynność zarządu tym majątkiem. Jak słusznie ustalił Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w wyroku z dnia 13 października 1999 r.; udzielenie poręczenia przez osobę pozostającą we wspólności ustawowej małżeńskiej stanowi czynność zarządu tym majątkiem. Za słusznością tego stanowiska przemawiają zarówno argumenty natury jurydycznej, jak i ważne względy praktyczno-życiowe, mające na uwadze konieczność ochrony materialnych podstaw rodziny, którym mogą zagrażać nieuzgodnione z drugim małżonkiem decyzje o udzieleniu poręczenia. Rzecz jasna, zgoda drugiego małżonka jest konieczna tylko w przypadkach udzielenia takich poręczeń, które ocenione in casu, zostaną uznane za czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem, a które w orzecznictwie zwykle określane są jako „poręczenie w większym rozmiarze”.

W przypadku, gdy umowa do której niezbędna jest zgoda drugiego małżonka zostanie zawarta tylko przez jednego z nich, ważność tej umowy zależy od jej potwierdzenia przez drugiego małżonka. Brak potwierdzenia umowy nie powoduje jednak jej nieważności, a umowę taką traktuje się jako zawieszoną do czasu wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na jej zawarcie. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 23 marca 2001 r.; brak zgody drugiego małżonka na zawarcie umowy nie powoduje ani bezwzględnej, ani względnej nieważności umowy. Sprawia natomiast powstanie stanu bezskuteczności zawieszonej do chwili potwierdzenia albo odmowy potwierdzenia umowy. Dopiero odmowa potwierdzenia lub ustanie możliwości potwierdzenia umowy przez małżonka, w szczególności wskutek upływu wyznaczonego mu przez drugą stronę umowy terminu do jej potwierdzenia, powodują, że umowa jest bezwzględnie nieważna od chwili jej zawarcia. Dodać należy, że małżonek nie jest związany jakimkolwiek terminem do potwierdzenia umowy, jeżeli druga strona umowy nie wyznaczyła terminu.

Osoba która zawarła umową bez wymaganej zgody powinna zwrócić się do małżonka którego zgoda jest niezbędna, aby w wyznaczonym terminie potwierdził umowę. Natomiast po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu osoba ta nie jest związana zawartą umową. W przypadku, gdy jeden z małżonków odmawia wyrażenia zgody na dokonanie czynności, drugi z małżonków ma prawa zwrócić się do Sądu, aby ten zezwolił na dokonanie czynności.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt