Przyczyny odwieszenia wykonania kary pozbawienia wolności

24-07-2016
Kategoria: Prawo Karne

Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności zobowiązuje skazanego do przestrzegania porządku prawnego i nie wchodzenia na drogę przestępstwa przez okres próby a także sześciu miesięcy od zakończenia okresu próby. Jeżeli natomiast skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu w okresie próby dopuści się podobnego przestępstwa umyślnego za które został skazany prawomocnie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia, Sąd ma obowiązek odwieszenia wykonania kary. Mamy zatem tutaj do czynienia z obligatoryjnym obowiązkiem odwieszenia wykonania kary. Podobnym przestępstwem jest przestępstwo tego samego rodzaju, na przykład przestępstwo kradzieży będzie przestępstwem tego samego rodzaju co umyślne zniszczenie mienia.

Sąd ma obowiązek zarządzenia wykonania kary również w sytuacji, gdy skazany za przestępstwo które zostało popełnione przy użyciu przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby dopuścił się rażącego naruszenia porządku prawnego. Naruszenie powyższe musi jednak polegać na ponownym użyciu przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.

Oprócz sytuacji w których sąd ma obowiązek zarządzić wykonanie kary, prawo karne przewiduje również sytuacje w których sąd może to uczynić, jednak nie ma takiego obowiązku. W sytuacji, gdy skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, popełnił inne przestępstwo niż tego samego rodzaju, uchyla się od zapłaty grzywny, unika dozoru, nie wykonał nałożonych obowiązków, orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku, Sąd może zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności. Warto podkreśli, iż podstawą fakultatywnego zarządzenia wykonania kary jest tylko rażące naruszenie porządku prawnego. Natomiast jak ustalił Sąd Apelacyjny w Krakowie - II Wydział Karny postanowieniem z dnia 21 października 2015 r., nie każde naruszenie porządku prawnego wymaga zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, ale tylko zachowanie rażące, to jest zawierające znaczny ładunek jego pejoratywności, więc które jest nacechowane jaskrawością czy uporczywością oraz dużym nasileniem złej woli sprawcy. Przed podjęciem decyzji należy przeanalizować zachowanie skazanego polegające na dopuszczeniu się przestępstwa i ocenić, czy było to zachowanie o charakterze incydentalnym i jednorazowym, czy też było przejawem zdezaktualizowania się pozytywnej prognozy kryminologicznej.

Zarządzenie wykonania kary jest możliwe również w sytuacji gdy skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo. Zarządzenie wykonania kary we wszystkich wyżej wskazanych wypadkach nie może jednak nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KARNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa karnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt