Odpowiedzialność odszkodowawcza rodzica za niepełnoletnie dziecko

05-07-2016
Kategoria: Prawo Cywilne

Rodzice małoletniego dziecka ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim przez dziecko będące pod ich opieką. Odpowiedzialność rodziców za małoletniego jest jednak ograniczona wiekowo, bowiem obowiązuje ona wyłącznie do momentu ukończenia przez dziecko trzynastego roku życia. Małoletni będący co najmniej w wieku trzynastu lat sam ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Odpowiedzialność rodziców za szkodę wyrządzoną przez dziecko wynika z faktu, że są oni jego prawnymi opiekunami zobowiązanymi do sprawowania pieczy i nadzoru na dzieckiem.

Jak natomiast słusznie stwierdził Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w wyroku z dnia 2 grudnia 1982 r., na rodzicach spoczywa ciężar obowiązku ochrony osób trzecich, a także ochrona samych małoletnich dzieci, przed grożącymi im niebezpieczeństwami i szkodami, których z racji wieku nie są w stanie dostrzegać i unikać. Zatem charakter łączącej te osoby więzi domowej wspólności gospodarczej oraz obowiązki rodziców, co do zaspakajania potrzeb materialnych i wychowania dzieci w pełni uzasadniają przyjęcie, że przyczynienie się rodziców do powstania szkody, która dotknęła ich małoletnie dzieci, jest równoznaczne z przyczynieniem się samych poszkodowanych.

Natomiast zgodnie z prawem cywilnym kto z mocy ustawy lub umowy zobowiązany jest do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez tę osobę. Poszkodowany może żądać naprawienia szkody od samego małoletniego sprawcy wyłącznie w sytuacji, gdy brak jest osób zobowiązanych do nadzoru albo gdy nie można od nich uzyskać naprawienia szkody, natomiast z okoliczności, a w szczególności z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i sprawcy wynika, że przemawiają za tym zasady współżycia społecznego.

Wyłączenie odpowiedzialności osoby zobowiązanej do nadzoru nad małoletnim jest możliwe wtedy, gdy osoba ta uczyniła zadość obowiązkowi nadzoru a mimo tego nastąpiła szkoda. Rodzic nie poniesie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez niepełnoletnie dziecko również wtedy, gdy nie sprawowała nadzoru prawidłowo ale szkoda powstałaby nawet w przypadku prawidłowego sprawowania nadzoru. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez małoletniego oprócz rodzica może ponieść również jego pełnoletnie rodzeństwo, które w chwili szkody sprawowało nad nim stałą opiekę. Zgodnie bowiem z prawem cywilnym odpowiedzialność zobowiązanego do nadzoru z mocy ustawy lub umowy, obejmuje również osoby wykonujące stałą pieczę nad osoba małoletnią.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt