Koszty przeprowadzenia sprawy spadkowej

06-07-2016
Kategoria: Prawo Spadkowe

Moja babcia zmarła w 90 latach zostawiając po sobie dom i ziemie. Jak najprościej załatwić przepis majątku po zmarłej babce na moja mamę? Jakie będą koszty takiego przepisu ?

Zasadniczą kwestią jest tutaj fakt, czy po zmarłej babci, a następnie po śmierci jej synów, było przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, oraz dział spadku.  Jeżeli nie, wówczas trzeba będzie złożyć do Sądu wnioski o przeprowadzenie tych spraw, oddzielnie po babci i oddzielnie po każdym z synów.  Co do zasady bowiem wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien dotyczyć nabycia spadku po jednym, konkretnym spadkodawcy.

Jednak jak wskazuje art. 219 Kodeku postępowania cywilnego,  sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli są one ze sobą w związku lub mogły być objęte jednym pozwem. Połączenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach będzie  możliwe wówczas jeżeli do przeprowadzenia tych spraw spadkowych właściwym będzie jeden sąd. Sądem  Właściwym w sprawach spadkowych jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. Jeżeli w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku po wielu osobach właściwymi miejscowo będzie kilka sądów istnieje jednak możliwość zwrócenia się z wnioskiem do sądu przełożonego nad właściwym sądem rejonowym (do sądu okręgowego) o to, aby sprawa została rozpatrzona w jednym z sądów.

Oczywiście jeżeli któryś ze spadkodawców pozostawił testament, to o ile ten testament jest ważny to spadek po tych spadkodawcach nabyły osoby wskazane w testamencie. 
Spadkobiercy ustawowi będą w takim przypadku wraz ze spadkobiercami testamentowymi uczestnikami postępowań o stwierdzenie nabycia spadku po tych osobach.

Stała opłata pobierana od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po jednej osobie wynosi 50 złotych.

Od spadkobierców wymaga się, aby do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na mocy ustawy załączyli odpowiednie akty stanu cywilnego –  aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, oraz odpis aktu zgonu Spadkodawcy. Koszt uzyskania  skróconego odpisu aktu to 22 złote.

Po wydaniu przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, spadkobierca powinien wystąpić o jego odpis dla siebie. Aby go uzyskać należy zapłacić 6 złotych za każdą ze stron tego postanowienia. Jeśli w trakcie rozprawy, któryś z uczestników postępowania będzie składał oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, opłata pobierana za odebranie takiego oświadczenia wynosi 50 złotych.

Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku można przystąpić do dzielenia majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców.

Spadek można podzielić w drodze umowy notarialnej u notariusza. Koszty notarialne oblicza notariusz w zależności od tego, jaką stawkę przyjmie. Stawki określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Maksymalna stawka taksy notarialnej jest zależna od wartości majątku podlegającego działowi i wynosi od wartości:

 1. wartość majątku do 3000 zł – maksymalna opłata 100 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – nie więcej niż 7500 zł.

Powyższe kwoty są kwotami maksymalnymi, jakie może naliczyć notariusz. Do powyższych kwot notariusz doliczy 23% podatku VAT.

Wysokość opłaty sądowej w sprawie o dział spadku wynosi (zgodnie z art. 51 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych):

 1. 500 zł – od wniosku o dział spadku;
 2. 300 zł – jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku;
 3. 1000 zł – od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności;
 4. 600 zł – od wniosku, jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności.

Autor: Radca Prawny Jolanta Jasińska

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA SPADKOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa spadkowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt