Awans pracownika administracyjnego bez konkursu

22-07-2016
Kategoria: Prawo Pracy

Czy możliwe jest awansowanie pracownika administracyjnego w placówce oświatowej na stanowisko referenta bez przeprowadzania otwartego konkursu?

W ramach awansu wewnętrznego niedopuszczalne jest przenoszenie na stanowiska urzędnicze pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi lub doradców i asystentów. Awans wewnętrzny dopuszczalny jest wyłącznie w ramach tej samej grupy stanowisk. Praktycznie odnosi się on jedynie do stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych, bo pozwala na obsadzanie stanowisk urzędniczych bez procedury otwartego i konkurencyjnego naboru. Przy obsadzaniu pozostałych stanowisk można dokonywać dowolnych przeniesień na mocy aneksu do umowy o pracę lub wypowiedzenia zmieniającego.

Podstawą prawną dla rozpatrywania spraw związanych z awansem wewnętrznym jest ustawa o pracownikach samorządowych.

Ustawa wymienia kolejne przypadki, których zaistnienie umożliwia zatrudnienie osoby bez konkursu na stanowisku urzędniczym lub kierowniczym urzędniczym. Art. 12 ust. 2 przewiduję możliwość zatrudnienia osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego, np. przebywającego na urlopie bezpłatnym.

Według art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że "pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko (awans wewnętrzny)".  Jednakże awans ten możliwy jest wyłącznie w zakresie tej samej grupy stanowisk (art. 20 ust. 2 ww. ustawy: "Awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk, o których mowa w art. 4 ust. 2  pkt 1-3".) Na tej podstawie możemy ustalić, że pracownicy samorządowi mogą być zatrudnieni w jednej z trzech grup stanowisk: 1)urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych 2)doradców i asystentów 3)pomocniczych i obsługi. Przepis ten zezwala na obsadzenie np. stanowisk urzędniczych pomijając procedurę otwartego i konkurencyjnego naboru.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) określono wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na wspomniane trzy grupy stanowisk. Ponadto na podstawie art. 21 w/w ustawy pracodawca może powierzyć pracownikowi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w danym roku kalendarzowym wykonanie innej pracy zgodnie z jego kwalifikacjami - uwzględniając pracę na innym stanowisku, niż to określone w umowie o pracę.

Art. 22 w/w ustawy mówi o przeniesieniu pracownika na wniosek w ramach porozumienia, ale odnosi się on wyłącznie do stanowisk urzędniczych. Art. 23 w/w ustawy wskazuje natomiast, że konkurs nie jest konieczny w przypadku, gdy zatrudnienie następuje w formie przeniesienia pracownika na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom dokonane w ramach reorganizacji pracodawcy, w wyniku której następuje likwidacja stanowiska zajmowanego dotychczas przez pracownika.

Wedle przytoczonych przepisów należy szukać rozwiązań do przeniesienia na stanowisko w ramach awansu wewnętrznego i ominięcia konieczności organizacji konkursu. Podkreślam, że zastosowanie któryś z wymienionych przepisów wiąże się ze specyfiką zakładu pracy. Kwestia awansu wewnętrznego jest mocno dyskusyjna w omawianym przypadku. -  Awans pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocniczym, na stanowisko referenta nie jest więc możliwe bez przeprowadzenia konkursu.

Autor: Radca Prawny Jolanta Jasińska

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt