Pracodawca może przesunąć termin twojego urlopu wypoczynkowego

26-07-2016
Kategoria: Prawo Pracy

Urlop wypoczynkowy udzielany jest na wniosek pracownika po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracodawcą. Niekiedy jednak zdarza się, że pracownik bądź pracodawca z różnych względów potrzebują zmiany terminu urlopu. Pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o przesunięcie terminu urlopu, jednak wniosek ten musi być umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić również na wniosek pracodawcy, w sytuacji wystąpienia szczególnych potrzeb, zaś nieobecność pracownika może spowodować poważne zakłócenia toku pracy.

Przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika zależy od zgody pracodawcy. Jeżeli jednak pracownik nie może rozpocząć urlopu z w wyznaczonym terminie z powodu wystąpienia przyczyn które usprawiedliwiają nieobecność w pracy, pracodawca ma obowiązek przesunąć urlop na późniejszy termin. Przyczyną przesunięcia urlopu na inny okres może być w szczególności wystąpienie u pracownika czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, powołanie na ćwiczenia wojskowe jak również przebywanie pracownika na urlopie macierzyńskim.

Należy w szczególności pamiętać, że pracodawca nie może udzielić urlopu pracownikowi który jest niezdolny do pracy. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 1999 r., pracodawca nie może skutecznie udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi niezdolnemu do pracy nawet wówczas, gdy pracownik wyraził na to zgodę, a więc udzielenie urlopu wypoczynkowego nie przerywa niezdolności pracownika do pracy. Natomiast część urlopu która nie została wykorzystana z powodu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, powołanie na ćwiczenia wojskowe jak również przebywanie pracownika na urlopie macierzyńskim, powinna być udzielona przez pracodawcę w późniejszym terminie.

Oprócz przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego prawo pracy przewiduje również możliwość odwołania pracownika z urlopu. Odwołanie pracownika może jednak nastąpić tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W przypadku odwołania pracownika z urlopu pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi wszelkie koszty które ton poniósł w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2010 r., przesunięcie terminu urlopu powoduje zmianę planów urlopowych pracowników. Jeżeli pracownicy podjęli już konkretne wydatki dotyczące organizacji urlopu, tj. dokonali przedpłat, lub ponieśli inne koszty bezpośrednio związane z zaplanowanym wypoczynkiem, zaś przesunięcie urlopu nastąpiło z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, to pracodawca jest obowiązany do zwrotu pracownikowi poczynionych wydatków. Jeżeli odszkodowanie jest przewidziane w sytuacji odwołania z urlopu, to tym bardziej dotyczy zaplanowanego urlopu i poniesionych w związku z tym konkretnych wydatków.

Wypłata - pokrycie wydatków faktycznie poniesionych i dla celów dowodowych udokumentowanych, z tytułu przesunięcia pracownikowi terminu urlopu - ma charakter odszkodowawczy, a w konsekwencji przedmiotowe środki nie mieszczą się w otwartym katalogu przychodów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt