Najprostszy sposób na ustalenie ojcostwa

10-08-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne

Ustalenie ojcostwa nie zawsze musi wiązać się z koniecznością założenia sprawy sądowej. Ustalić ojcostwo można bowiem na dwa sposoby, albo  na mocy orzeczenia sądu, albo poprzez uznanie ojcostwa dokonane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Ten drugi sposób jest znacznie prostszy i co za tym idzie również tańszy. Uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wymaga jedynie złożenia przez mężczyznę od którego dziecko pochodzi, oświadczenia że jest ojcem dziecko. Warunkiem jest jednak, aby matka dziecka w ciągu trzech miesięcy od złożenia oświadczenia przez mężczyzną potwierdziła, że to właśnie on jest ojcem dziecka. Przed złożeniem oświadczenia przez mężczyznę od którego pochodzi dziecko kierownik urzędu stanu cywilnego ma obowiązek poinformować go o prawach i obowiązkach wynikających z uznania, o przepisach dotyczących nazwiska dziecka oraz różnicy pomiędzy uznaniem dziecka a przysposobieniem.

Uznanie ojcostwa jest możliwe również za zagranicą, zgodnie bowiem z prawem rodzinnym jeżeli uznanie ma dotyczyć dziecka którego chociaż jedno z rodziców ma obywatelstwo polskie, oświadczenie może być złożone przed konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. W szczególnych sytuacjach oświadczenie o uznaniu dziecka może być również złożone przed notariuszem lub do protokołu w obecności wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty lub marszałka województwa. Jest możliwe w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia matki dziecka lub mężczyzny od którego pochodzi dziecko.

Mężczyzna który zamierza złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa powinien również spełniać określone prawem warunki, a mianowicie musi być to osoba która ukończyła szesnaście lat i  brak jest podstaw do całkowitego jej ubezwłasnowolnienia.

Uznanie ojcostwa jest niemożliwe po ukończeniu pełnoletności przez dziecko. Natomiast jeżeli dziecko zmarło przed uzyskaniem pełnoletności. ojciec może złożyć oświadczenie o uznaniu w ciągu sześciu miesięcy od dnia w którym dowiedział się o śmierci dziecka. Nie może to jednak nastąpić później niż do dnia w którym dziecko uzyskałoby pełnoletność. Kierownik urzędu stanu cywilnego może również odmówić przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa jeśli nabrał wątpliwości co do rzeczywistego pochodzenia dziecka, bądź też uznanie jest z różnych względów niedopuszczalne.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt