Obowiązek utrzymania matki w okresie porodu

17-08-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne

Matka samotnie wychowująca dziecko posiada wiele uprawnień mających na celu pomoc w jego wychowaniu i utrzymaniu. Szczególnym uprawnieniem przysługującym matce jest prawo do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Osobą zobowiązaną do poniesienia powyższych kosztów w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom jest ojciec dziecka niebędący mężem matki. Matka dziecka może starać się, aby ojciec poniósł koszty utrzymania dziecka również przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Może to jednak nastąpić tylko z ważnych powodów, do których można zaliczyć na przykład chorobę matki w okresie ciąży i zwiększenie się w związku z tym kosztów jej utrzymania.

W sytuacji, gdy z powodu ciąży lub porodu matka dziecka została narażona na inne niezbędne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może wystąpić do ojca dziecka z roszczeniem pokrycia tych kosztów i strat. Warto przy tym podkreślić, że wszystkie powyższe roszczenia przysługują matce dziecka również w przypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe. Z roszczeniem o pokrycie kosztów utrzymania dziecka pozamałżeńskiego można wystąpić tylko przez trzy lata od jego narodzin, po upływie tego okres uprawnienie powyższe ulega bowiem przedawnieniu.

Matka dziecka pozamałżeńskiego ma prawo jeszcze przed urodzeniem się dziecka wystąpić z roszczeniem pokrycia wydatków związanych z trzymiesięcznym utrzymania w okresie porodu oraz kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Musi jednak uwiarygodnić ojcostwo mężczyzny niebędącego jej mężem. Natomiast jeśli nie doszło do ustalenia ojcostwa mężczyzny który nie jest mężem matki dziecka roszczenia majątkowe związane z ojcostwem mogą być dochodzony tylko jednocześnie z ustaleniem ojcostwa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Oprócz kosztów utrzymania matki dziecka w okresie porodu oraz kosztów utrzymania dziecka w czasie trzech miesięcy po narodzinach dziecka matka ma również prawo wystąpić o alimenty na dziecko. Z pozwem o alimenty można wystąpić w każdym czasie po urodzeniu się dziecka, zaś wysokość alimentów jest uzależniona od potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych jego ojca. Przy ustalaniu wysokości alimentów można wziąć również pod uwagę zasadę równej stopy życiowej zgodnie z którą dziecko nie może żyć na niższym poziomie niż jego ojciec. Oczywiście w późniejszym czasie wraz ze wzrostem potrzeb dziecka można również wystąpić z wnioskiem o podwyższenie alimentów.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt