Odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie umowy o pracę.

27-09-2016
Kategoria: Prawo Pracy

Pracodawca ma wiele możliwości rozwiązania umowy pracę zawartej na czas określony lub na czas nieokreślony. Stosunek pracy może być rozwiązany przez pracodawcę za wypowiedzeniem z winy pracodawcy oraz z winy pracownika lub bez wypowiedzenia dyscyplinarnie z winy pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę może również nastąpić bez wypowiedzenia nie z winy pracownika w sytuacji, gdy pracownik pozostaje przez długi czas na zwolnieniu lekarskim. W każdym z tych przypadków pracownikowi który nie zgadza się z przyczyną zwolnienia przysługuje możliwość odwołania się do sądu pracy i wystąpienia z roszczeniem przywrócenia do pracy lub zapłaty odszkodowania. Przywrócenie do pracy jest możliwe w sytuacji, gdy niesłusznie zwolniony pracownik był zatrudniony na czas nieokreślony. Natomiast jeśli umowa była zawarta na czas określony pracownikowi pozostaje jedynie roszczenie o zapłatę odszkodowania. Jednak z punktu widzenia zwolnionego pracownika powrót do pracy w sytuacji konfliktu z pracodawcą i tak wydaje się często mniej korzystne niż otrzymanie odszkodowania.

W przypadku niesłusznego rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracownik powinien odwołać się do sądu pracy. Sąd ustali wtedy  czy wypowiedzenie było uzasadnione i zgodne z przepisami prawa pracy, natomiast jeśli ustali bezprawność wypowiedzenia orzeknie o bezskuteczności wypowiedzenia oraz przywróceniu do pracy, bądź też o odszkodowaniu. Sąd może również stwierdzić, że przywrócenie do pracy jest niemożliwe bądź niecelowe i orzec wyłącznie o odszkodowaniu. Odszkodowanie w przypadku niesłusznego wypowiedzenie pracownikowi umowy na czas nieokreślony należne jest w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Inaczej jest w przypadku niesłusznego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym na czas określony lub na okres próbny. Jeśli pracodawca wypowiadając umowę o pracę zawartą na okres próbny naruszył przepisy prawa pracy pracownik ma prawo wyłącznie do odszkodowania. Wysokość odszkodowania jest natomiast równa wysokości wynagrodzenia za czas do którego miała trwać umowa o pracę. Również wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony uprawnia wyłącznie do odszkodowania. W tym jednak przypadku odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt