Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

05-10-2016
Kategoria: Prawo Cywilne

W życiu prywatnym zdarza się, że korzystamy z nieruchomości innych osób nie posiadając do nich tytułu prawnego. Tytuł prawny to nic innego jak umowa chociażby ustna z właścicielem dająca nam prawo do korzystania z określonej nieruchomości. Zatem nie zawierając umowy ustnej lub pisemnej zezwalającej nam na korzystanie nie posiadamy tytułu prawnego do nieruchomości. Jeśli natomiast korzystamy z nieruchomości bez tytułu prawnego jesteśmy posiadaczami samoistnymi w złej w lub dobrej wierze. To czy posiadamy daną nieruchomość w złej czy też w dobrej wierze jest bardzo istotne z punktu widzenia samoistnego posiadacza wpływa bowiem na jego odpowiedzialność względem właściciela nieruchomości. Dlatego należy wyjaśnić czym różni się zła wiara posiadania od dobrej wiary. Z dobrą wiarą mamy do czynienia wtedy gdy posiadacz nie będąc prawnie właścicielem nieruchomości jest przeświadczony, że posiada tytuł własności. Z taką sytuację mamy na przykład do czynienia gdy zawrzemy nieważną umowę przeniesienia własności. Posiadacz zawierając umowę jest przeświadczony, że zgodnie z jej treścią stał się właścicielem nieruchomości jednak błędy prawne umowy sprawiły, że w świetle prawa nie doszło do przeniesienia własności. Ze złą wiarą mamy natomiast do czynienia wtedy, gdy posiadacz korzysta z danej nieruchomości wiedząc, że nie posiada do niej tytułu prawnego.

Osoba posiadająca nieruchomość w dobrej wierze nie ma obowiązku wypłacania wynagrodzenia za korzystanie z niej i nie jest odpowiedzialna za jej zużycie, pogorszenia a nawet utratę. Staje się również właścicielem wszystkich nabytych z tej nieruchomości pożytków naturalnych oraz pożytków cywilnych które stały się wymagalne w okresie posiadania. Samoistny posiadacz w dobrej wierze jest zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości dopiero od momentu gdy dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Od tego momentu jest również odpowiedzialny za zużycie, pogorszenie lub utratę nieruchomości chyba, że nie ponosi winy za zużycie, pogorszenie lub utratę. Ma również obowiązek zwrócić właścicielowi uzyskane z nieruchomości pożytki, natomiast jeśli je zużył powinien zwrócić ich równowartość.

Samoistny posiadacz w złej wierze ma takie same obowiązki jak samoistny posiadacz w dobrej wierze od momentu w którym powziął wiadomość o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie nieruchomości. Dodatkowo jednak samoistny posiadacz w złej wierze ma obowiązek zwrócić równowartość pożytków których nie uzyskał z powodu złego zarządzania nieruchomością. Odpowiada ponadto za pogorszenie lub utratę nieruchomości które nastąpiły bez jego winy, chyba że utrata lub pogorszenie nastąpiłyby nawet wtedy gdy nieruchomość byłaby w posiadaniu właściciela.

Różnica pomiędzy samoistnym posiadaczem w dobrej wierze a tym który posiada w złej wierze jest również taka, że posiadacz w dobrej wierze oprócz obowiązków ma także uprawnienia. Może bowiem żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie pokrywają się z korzyściami które uzyskał. Do zwrotu pozostałych nakładów ma natomiast prawo wtedy, gdy powiększają wartość nieruchomości w momencie wydania jej właścicielowi. W przypadku, gdy nakłady zostały poczynione po tym jak posiadacz dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie nieruchomości, ma on prawo wyłącznie do zwrotu nakładów koniecznych.

Samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z nieruchomości. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość nieruchomości w chwili jej wydania właścicielowi. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane po chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie nieruchomości, może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych. Samoistny posiadacz w złej wierze ma natomiast prawo tylko do zwrotu nakładów koniecznych, i to tylko wtedy gdy właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt