Zasady zatrudniania pracownika w formie telepracy

18-10-2016
Kategoria: Prawo Pracy

W dobie informatyzacji wielu pracodawców decyduje się na zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Taka forma zatrudnienia ma wiele zalet dla pracodawcy, między innymi zmniejszają się koszty utrzymania pracownika. Telepraca ma jednak również swoje minusy do których należy brak codziennej kontroli nad wykonywaną przez pracownika pracą. Możliwość wykonywania swoich zadań w formie telepracy zależy głownie od charakteru wykonywanego zawodu i sprawdza się głownie w przypadku wykonywania prac biurowych. Nie jest przecież możliwe, aby zatrudnić murarza w formie telepracy. Zatrudniając telepracownika pracodawca powinien przede wszystkim mieć możliwość kontroli wydajności jego pracy.

Do niedawna jeszcze telepraca nie była uregulowana przez prawo pracy, jednak teraz kodeks pracy ustala zasady zatrudniania telepracowników, wprowadzając jednocześnie definicję telepracy. W świetle kodeksu pracy telepraca jest to wykonywanie obowiązków poza siedzibą pracy i przekazywanie pracodawcy wyników swojej pracy. Zarówno pracownik jak i pracodawca mają możliwość, aby w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy wystąpić z wnioskiem o zakończenie takiej formy wykonywania swoich obowiązków i przywrócenie poprzednich warunków zatrudnienia.

Kodeks pracy daje pracodawcy możliwość kontrolowania wykonywanych przez pracownika obowiązków w jego miejscu pracy. Nawet w sytuacji, gdy praca wykonywana jest przez pracownika w domu pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę w zakresie prawidłowości wykonywania pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma również możliwość przybycia w miejsce pracy telepracownika w celu przeprowadzenia inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, jak również jego instalacji. Jednak w każdym z wyżej wymienionych przypadków pracodawca ma obowiązek uzyskać wcześniej zgodę pracownika wyrażoną na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podczas wykonywania kontroli pracodawca nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Ma on również obowiązek dostosować sposób przeprowadzonej kontroli do miejsca wykonywania pracy oraz charakteru pracy.

Pracownik zatrudniony w formie telepracy ma takie same prawa i obowiązki co pozostali pracownicy wykonujący swoje obowiązki w siedzibie pracodawcy. Zgodnie bowiem z kodeksem pracy pracownik nie może być traktowany gorzej w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy. Pracodawca ma również obowiązek umożliwić telepracownikowi przebywanie na terenie zakładu pracy kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt