Odpowiedzialność gminy za nienależyte wykonanie zobowiązania

20-10-2016
Kategoria: Prawo Cywilne

W ramach ustnego nieograniczonego przetargu zakupiliśmy z mężem niezabudowaną nieruchomość. Zbywca (urząd gminy) wyznaczył termin przeniesienia własności. Do podpisania umowy sprzedaży jednak nie doszło w terminie, bo jak się w konsekwencji okazało gmina ma nieuregulowaną kwestię prawną do służebności drogowej w działce zapewniającej dostęp drogi wewnętrznej do drogi publicznej. Czy w tym wypadku możemy się ubiegać o odsetki za zwłokę w przeniesieniu własności nieruchomości? Jeśli tak to z którego artykułu mamy pociągnąć ich do odpowiedzialności i jaki rodzaj odsetek powinniśmy w tym wypadku naliczyć? Zaznaczam, że w dokumentacji otrzymanej od urzędu jest jedynie zapis mówiący o konsekwencjach w stosunku do naszej osoby w przypadku nie stawienia się w wyznaczonym terminie celem podpisania aktu.

W opisanym przez Państwa przypadku nie będą przysługiwały odsetki za zwłokę w spełnieniu świadczenia polegającego na przeniesieniu własności nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości co prawda jest świadczeniem majątkowym, natomiast nie jest świadczeniem pieniężnym. Zgodnie zaś z art. 481 kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel ma prawo zażądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Przysługuje natomiast Państwu odszkodowanie za nienależyte wykonanie zobowiązania. W zaistniałej sytuacji gmina zobowiązała się do przeniesienia na Państwa rzecz własności nieruchomości w określonym czasie. Gmina jednak nie wykonała swojego zobowiązania w sposób prawidłowy i na skutek swoich zaniedbań nie przeniosła własności nieruchomości na czas. Gmina z tego powodu ponosi tzw. odpowiedzialność odszkodowawczą kontraktową, która uregulowana jest przez art. 471 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego dłużnik ( w tym przypadku gmina ) zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W Państwa sytuacji zaistniały wszelkie przesłanki będące podstawą do wystąpienia z roszczeniem o zapłatę stosownego odszkodowania. Gmina dopuściła się nienależytego wykonania zobowiązania, co było spowodowane niedbalstwem urzędu gminy. Oprócz odszkodowania przysługuje Państwu również zadośćuczynienie za straty moralne na jakie Państwo zostaliście narażeni w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Niewłaściwe postępowanie urzędu gminy mogło was bowiem narazić na utratę zaufania do urzędników.

Pierwszym krokiem jaki Państwo powinniście uczynić w celu uzyskania odszkodowania powinno być skierowanie do urzędu Gminy przedsądowego wezwania do zapłaty, w którym powinniście Państwo wskazać jakiej kwoty żądacie, czym jest spowodowane powyższe roszczenie oraz do kiedy i w jakiej formie ma być zapłacone odszkodowanie.

Natomiast jeśli Państwa przedsądowe wezwanie do zapłaty nie zostanie spełnione kolejnym krokiem powinno być skierowanie do sądu rejonowego wydziału cywilnego pozwu o zapłatę odszkodowania. Opłata sądowa za złożenie pozwu o zapłatę odszkodowania pobierana jest przez Sąd w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu. Musicie Państwo również pamiętać, że roszczenie powyższe przedawnia się z upływem trzech lat od dnia w którym Państwo dowiedzieliście się o szkodzie lub osobach zobowiązanych do jej naprawienia.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt