Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego

26-10-2016
Kategoria: Prawo Pracy

Posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony. W związku z operacją przepukliny kręgosłupa wyczerpałam okres zwolnienia lekarskiego 182 dni. Po tym czasie zostało mi przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy. Choroba nie była związana z wypadkiem przy pracy ani chorobą zawodową. Czy w przypadku chęci rozwiązania umowy przez pracodawcę będzie przysługiwał mi okres 3 miesięcznego wypowiedzenia?

Jeśli Pani pracodawca rozwiąże umowę o pracę z powodu długotrwałego przebywania na zwolnieniu lekarskim, nie będzie Pani przysługiwał okres wypowiedzenia. Wtedy bowiem rozwiązanie następuję bez wypowiedzenia nie z winy pracownika. Podstawą prawną takiej formy rozwiązania umowy o pracę jest art. 53 kodeksu pracy. Zgodnie z tym artykułem pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Możliwość rozwiązania umowy o pracę w powyższym trybie jest możliwa tylko i wyłącznie w stosunku do pracownika który jest zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową.

Warunki powyższe nie muszą być spełnione łącznie, czyli pracownik nie musi być jednocześnie zatrudniony co najmniej sześć miesięcy oraz niezdolny do pracy na skutek choroby zawodowej lub wypadku w pracy. Pracodawca może rozwiązać stosunek pracy nawet jeśli pracownik który jest zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy nie jest niezdolny do pracy na skutek choroby lub wypadku w pracy. Zwolnienie to może zaś nastąpić nawet jeśli nieobecność w pracy nie jest spowodowana wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową.

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę tylko wtedy, gdy nieobecność pracownika w pracy spowodowana jest opieką nad dzieckiem w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku oraz w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną, w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Jedynym możliwym sposobem na uniknięcie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia jest stawienie się do pracy przez pracownika. Pracodawca nie może bowiem rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny niezdolności do pracy. Jeśli natomiast z powodu odczuwanych dolegliwość nie będzie Pani mogła stawić się do pracy przed upływem okresu zasiłku rehabilitacyjnego. Powinna Pani pamiętać, że pracodawca ma obowiązek w miarę możliwości zatrudnić Panią ponownie, jeśli w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zgłosi Pani swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. Taki obowiązek pracodawcy wynika bowiem z art. 53 § 5 kodeksu pracy.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt