Kto ponosi koszty badania lekarskiego pracownika?

27-10-2016
Kategoria: Prawo Pracy

Pracownicy podlegają obowiązkowym wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. W związku z tym często pojawia się pytanie kto ponosi koszty wstępnego i kontrolnego badania lekarskiego pracownika. Wstępnemu badaniu lekarskiemu mają obowiązek poddać się pracownicy przyjmowani do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska, jak również inni pracownicy przenoszeni na stanowisko pracy na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Wstępnemu badaniu lekarskiemu nie muszą się poddać tylko ci pracownicy którzy w przeciągu trzydziestu dni od wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę zostaną przyjęci przez tego samego pracodawcy na to samo lub podobne stanowisko pracy. Obowiązkowe wstępne badania lekarskie ominą również tych pracowników którzy w ciągu trzydziestu dni od ustania stosunku pracy zatrudnią się u innego pracodawcy. W ostatnim przypadku pracownicy muszą jednak przedstawić nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, natomiast pracodawca uzna, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Oprócz wstępnych badań lekarskich pracownicy mają również obowiązek poddać się okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. Okresowe badania lekarskie przeprowadzane są w określonych odstępach czasu i mają na celu skontrolowanie stanu zdrowia pracowników już zatrudnionych u danego pracodawcy. Natomiast kontrolnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy którzy przez okres 30 dni byli niezdolni do pracy na skutek choroby. Na kontrolne badania lekarskie stawić się muszę również pracownicy skierowani przez pracodawcę w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Zarówno wstępne, kontrolne jak i okresowe badania lekarskie wykonywane są na koszt pracodawcy. Pracodawca ma również obowiązek pokryć koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem, która jest konieczna ze względu na warunki w jakich pracuje. W przypadku wykrycia u pracownika objawów choroby zawodowej, pracodawca ma również obowiązek przenieść go na stanowisko pracy na którym nie występują czynniki które wywołały chorobę zawodową. Natomiast jeśli przeniesienie na inne stanowisko pracy wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia, obowiązkiem pracodawcy jest wypłata dodatku wyrównawczego przez okres sześciu miesięcy.

Badania lekarskie w każdym przypadku przeprowadzane są na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania. Muszą być one również w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach pracy. Pracownik który wykonuje badania lekarskie w godzinach pracy ma prawo do wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów przejazdu na badania jeśli jest to związane z koniecznością przejazdu do innej miejscowości. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt