Kiedy przestaje obowiązywać zakaz konkurencji?

31-10-2016
Kategoria: Prawo Pracy

Pracodawcy coraz częściej stosują wobec swoich pracowników zakaz konkurencji obowiązujący również po ustaniu stosunku pracy. Podyktowane jest to wieloma czynnikami mającymi na celu ochronę interesu pracodawcy. Przyczyną zastosowania zakazu konkurencji może być chęć zablokowania pracownikowi możliwości odejścia do firmy konkurencyjnej, gdzie mógłby wykorzystać umiejętności nabyte u danego pracodawcy. Powodem zastosowania zakazu konkurencji może być również potrzeba zatrzymania wartościowego i przeszkolonego już pracownika. Często pracownicy po zdobyciu wiedzy i doświadczenia w danej branży odchodzą by założyć swoja własną działalność gospodarczą i zarabiać samemu na siebie. Dlatego pracodawcy stosują klauzulę zakazu konkurencji i blokują tym samym pracownikowi możliwość wejścia na rynek z takim samym produktem lub usługą.

Strony umowy o pracę mogą zatem zawrzeć umowę zgodnie z którą pracownik ma zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy i nie może podjąć pracy w ramach stosunku pracy lub też na innej podstawie u innego pracodawcy który zajmuje się działalnością konkurencyjną. Umowa o zakazie konkurencji musi być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie. Oznacza to, że jeśli strony zawrą umowę o zakazie konkurencji w formie ustnej, będzie ona nieważna. W przypadku zaś, gdy pracownik złamie zakaz konkurencji i przez to narazi pracodawcę na szkodę, ten może żądać naprawienia szkody poprzez zapłatę stosownego odszkodowania.

Jak wyżej napisano zakaz konkurencji może również obejmować okres po ustaniu stosunku pracy. Jest to możliwe gdy pracodawca i pracownik posiadają dostęp do bardzo ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Pracownik i pracodawca powinni w tym celu zawrzeć umowę w której należy wskazać dodatkowo okres obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy oraz wysokość odszkodowania które przysługuje pracownikowi od pracodawcy z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji. Obowiązek wypłaty odszkodowania za okres obowiązywania zakazu konkurencji już po rozwiązaniu umowy o pracę wynika z konieczności wyrównania pracownikowi strat na jakie ten jest narażony przez to, że ma ograniczone możliwości poszukiwania pracy.

Zawarty pomiędzy pracownikiem a pracodawcą zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem okresu na który został zawarty w dwóch przypadkach. Przede wszystkim zakaz przestaje obowiązywać w przypadku ustania przyczyny z powodu której został zawarty. Dzieje się tak jeśli przestają być tajne istotne informacja których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Zakaz konkurencji przestaje również obowiązywać jeśli pracodawca będzie uchylał się od obowiązku wypłaty odszkodowania. Odszkodowanie nie może być natomiast mniejsze niż od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt