Obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia

22-11-2016
Kategoria: Prawo Cywilne

Coraz więcej płatności pieniężnych dokonywana jest drogą elektroniczną, w związku z czym może się zdarzyć, że płatność dokonana zostanie na niewłaściwy rachunek bankowy. Przelanie pieniędzy na niewłaściwy rachunek bankowy jest kłopotliwe zarówno dla osoby która dokonała nieprawidłowego przelewu jak i osoby która otrzymała nienależne świadczenie. Osoba, która otrzymała nienależne świadczenie ma obowiązek jego zwrotu, jednak w praktyce nie zawsze jest to takie proste i oczywiste. Kodeks cywilny mówi, że każdy kto uzyskał bezpodstawnie korzyść majątkową kosztem innej osoby jest zobowiązany do zwrotu tej korzyści. Osoba która otrzymała nienależne świadczenie zobowiązana jest do zwrotu nie tylko korzyści bezpośrednio uzyskanej, lecz także wszystkiego co uzyskała w zamian w przypadku jej zbycia utraty lub uszkodzenia.

Bezpodstawnie wzbogacony który zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej korzyści ma prawo zażądać zwrotu nakładów koniecznych tylko wtedy, gdy nie znalazły one pokrycia w użytku który z nich uzyskał. Natomiast zwrotu innych nakładów bezpodstawnie wzbogacony może żądać tylko jeśli zwiększają one wartość korzyści w chwili jej wydania. Natomiast jeżeli jest to możliwe może również zabrać te nakłady przywracając stan poprzedni. W przypadku zaś, gdy bezpodstawnie wzbogacony wiedział w chwili czynienia nakładów, że korzyść mu się nie należy, może on żądać zwrotu nakładów tylko o tyle o ile zwiększają wartość korzyści w chwili jej wydania.

Należy również pamiętać, że bezpodstawnie wzbogacony nie zawsze będzie miał obowiązek zwrotu uzyskanej korzyści majątkowej. Jeśli bowiem osoba która uzyskała korzyść majątkową zużyła ją lub utraciła w taki sposób, że nie jest już wzbogacona, obowiązek zwrotu wygasa. Obowiązek zwrotu korzyści nie wygaśnie tylko wtedy, gdy bezpodstawnie wzbogacony wyzbywając się korzyści powinien liczyć się z obowiązkiem jej zwrotu.

Zwrotu nienależnego świadczenia nie można zaś żądać wtedy, gdy spełniający świadczenie wiedział, że nie był zobowiązany do świadczenia, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej. Nie można również żądać zwrotu nienależnego świadczenia, gdy czyni ono zadość zasadom współżycia społecznego lub jeśli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu. Zwrot nienależnego świadczenia nie jest także możliwe, jeśli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt