Prawo małżonka do zarządu wspólnym majątkiem

24-11-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie są zazwyczaj zgodni co do zarządu ich wspólnym majątkiem, zaś ewentualne spory powstają dopiero z chwilą rozpadu małżeństwa. Prawo rodzinne zobowiązuje każdego z małżonków do współpracy w zarządzaniu majątkiem wspólnym, udzielania sobie wzajemnie informacji o stanie majątku, sprawach dotyczących zarządu majątkiem oraz obciążających majątek zobowiązaniach.

Samodzielny zarząd majątkiem wspólnym jest jak najbardziej możliwy, zwłaszcza jeśli chodzi o rzeczy służące małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej. Są jednak czynności dotyczące majątku wspólnego małżonków które wymagają zgody każdego z nich. Do takich czynności zalicza się miedzy innymi takie, które prowadzą do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzące do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków. Powyższe ograniczenia dotyczą również praw rzeczowych na nieruchomości, gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw.

W trakcie trwania małżeństwa może zdarzyć się, że jeden z małżonków dokona nakładu z majątku wspólnego na swój majątek osobisty, bądź też dokona nakładu ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny małżonków. Z taką sytuacją mamy na przykład do czynienia jeśli jeden z małżonków przeznaczy zgromadzone przed zawarciem małżeństwa oszczędności na zakup wspólnej nieruchomości już po zawarciu związku małżeńskiego. W takim przypadku zakupiona nieruchomość wchodzi do majątku wspólnego małżonków jako zakupiona po zawarciu związku małżeńskiego. Natomiast ewentualne późniejsze rozliczenia mogą nastąpić już po ustaniu małżeństwa.

Zgodnie z prawem rodzinnym każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych poczynionych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może również żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny, z wyjątkiem tych nakładów i wydatków które zostały zużyte celem zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że powiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrot poczynionych nakładów może nastąpić jedynie przy podziale majątku wspólnego. Jednak w sytuacji, gdy wymaga tego dobro rodziny sąd może nakazać wcześniejszy zwrot.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.