Przedawnienie długu spadkowego po zmarłym

02-12-2016
Kategoria: Prawo Spadkowe

Witam, Chciałabym zasięgnąć porady prawnej, mianowicie otrzymałam pismo dotyczące spłaty długu po nie żyjącym od 26.03.2011 ojcu. Nie było żadnej sprawy spadkowej, gdyż od ponad 30 lat nie utrzymywałam z nim kontaktu. Po rozwodzie rodziców zamieszkałam z mamą i bratem a z ojcem nie maiłam kontaktu . Ojciec założył nową rodzinę z której ma dwoje dzieci. Wezwanie do zapłaty otrzymałam ja i mój brat natomiast przyrodni bracia nie. Czy mam jakieś szanse na odrzucenie tego długu nazwanego spadkiem a może sprawa jest już przedawniona i jestem straszona. Proszę o pomoc co mam zrobić w tej sytuacji.

Aktualnie nie ma już możliwości odrzucenia spadku ponieważ minęło już 6 miesięcy od dnia w którym dowiedziała się Pani o tytule swojego powołania. Zgodnie natomiast z kodeksem cywilnym oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Jednak zadłużenie jest już na pewno przedawnione, bowiem zgodnie z kodeksem cywilnym roszczenia okresowe oraz związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przedawniają się z upływem trzech lat. Roszczenie wynikające z umowy o usługi telekomunikacyjne jest w światle prawa cywilnego roszczeniem okresowym i przedawnia się z upływem trzech lat. Obowiązujące przepisy nie definiują wymagalności. W doktrynie przyjmuje się, że jest to stan, w którym wierzyciel uzyskuje możność żądania zaspokojenia, a dłużnik zostaje obarczony obowiązkiem spełnienia świadczenia. Praktycznie rzecz biorąc, wymagalność ustala się na podstawie tego, kiedy świadczenie miało być spełnione. Obliczając termin przedawnienia rachunku telefonicznego należałoby odliczyć 3 lata od chwili, kiedy powinien być opłacony.

Przy ustalaniu przedawnienia przedmiotowego zadłużenia należy również zbadać, czy w okresie w którym biegło przedawnienie nie doszło do jego przerwania. Przerwanie biegu przedawnienia następuje przez jedną z poniższych czynności:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  3. przez wszczęcie mediacji.

Zatem jeśli od dnia wymagalności zadłużenie minęło już co najmniej trzy lata i przedawnienie nie zostało przerwane przez żadną z wyżej wskazanych czynności, to przedmiotowe roszczenie jest już na pewno przedawnione. Natomiast Państwo powinniście w rozmowie telefonicznej poinformować wierzyciela, że odmawiacie ponoszenia odpowiedzialności za powyższe roszczenie z uwagi na to, że doszło do jego przedawnienia. W takich sytuacjach nie zaleca się odpowiadania na piśmie z uwagi na to, że może być to potraktowane jako uznanie zadłużenia.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA SPADKOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa spadkowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt