Decydowanie o istotnych sprawach dziecka

14-12-2016
Kategoria: Prawo Rodzinne

Zarówno Pani jaki ojciec dziecka ma prawo i obowiązek decydować o istotnych sprawach waszego dziecka, chyba że prawo to zostanie ograniczone lub wyłączone przez sąd. Przepisami które regulują kwestię decydowania o istotnych sprawach dziecka są art. 24 i 97 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zgodnie z artykułem 24 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mają prawo i obowiązek wspólnie rozstrzygać o istotnych sprawach rodziny , natomiast dopiero w przypadku braku porozumienia każdy z nich może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie spornych kwestii. Podobną regulację zawiera również art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie z którym w istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie natomiast w przypadku braku porozumienia o istotnych sprawach dziecka rozstrzyga sąd rodzinny. Sama treść tych dwóch przepisów jest bardzo podobna do siebie, jednak odnoszą się one do dwóch różnych sytuacji. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z rozstrzyganiem istotnych spraw rodziny, jest to więc pojęcie szersze i obejmuje nie tylko dziecko lecz całą rodzinę. W drugim zaś przypadku mamy do czynienia z istotnymi sprawami dziecka.

Artykuł 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego znajdzie zatem zastosowanie również do Pani sytuacji ponieważ odnosi się on do rodziców będących po rozwodzie. Przepis ten obejmuje również sytuację rodziców, którzy nigdy nie byli małżeństwem lub ich małżeństwo zostało unieważnione.

Rozważając możliwość zadecydowanie przez sąd który z rodziców będzie miał możliwość decydowania o istotnych sprawach dziecka w zakresie religii, należy przede wszystkim rozważyć czy religia jest istotną sprawą dotyczącą życia dziecka. Zawarte w art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pojęcie istotnych sprawa dziecka jest bardzo szerokie. Zgodnie z orzecznictwem sądowym do istotnych spraw dziecka należy zaliczyć takie kwestie jak decyzje dotyczące imienia dziecka, miejsca jego pobytu, wyboru szkoły i przyszłego zawodu, wyjazdu za granicę, obywatelstwa. Istotną sprawą dotycząca dziecka jest bez wątpienia również religia w jakiej dziecko będzie wychowywane.

To czy religia jest istotną sprawą dotyczącą życia dziecka należy nie tylko do oceny sądu lecz również do oceny rodziców. Zgodnie z utartym poglądem judykatury o zakwalifikowania do istotnych spraw dziecka decyduje zarówno obiektywna ocena sądu jak i subiektywna ocena rodziców których konflikt dotyczy. O istotności spraw dziecka decyduje zatem fakt powstania konfliktu pomiędzy rodzicami dziecka. Natomiast brak rozstrzygnięcia spornych kwestii przez sąd opiekuńczy mógłby doprowadzić do konfliktu pomiędzy rodzicami, co byłoby sprzeczne z dobrem dziecka.

W związku z powyższym, ponieważ religia jest istotną dziedziną życia Państwa dziecka, powinna Pani zwrócić się do sądu z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej w zakresie decydowania o istotnych sprawach dziecka w sprawach religii i zakazanie mężowi oraz jego rodzinne wychowania dziecka w religii innej niż ta w której Pani wychowuje dziecko. Zgodnie z art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.