Wpływ przejęcia zakładu pracy na prawa i obowiązki pracownika.

16-12-2016
Kategoria: Prawo Pracy

Przejęcie zakładu pracy przez inny podmiot jest normalną i często spotykaną sytuacją. Dla pracownika jest to jednak związane z poczuciem niepewności co do swojego dalszego zatrudnienia w danym zakładzie pracy. Pracownicy obawiają się zazwyczaj, że nowy pracodawca zwolni ich z zakładu pracy lub w związku z przejęciem zakładu pracy umowa sama wygaśnie. Obawy często dotyczą również zmniejszenia wysokości wynagrodzenia jakie dotychczas pracownicy otrzymywali za swoją pracę. Przejęcie zakładu pracy nie wiąże się jednak dla pracownika z pogorszeniem jego sytuacji finansowej i nie zagraża jego dalszemu zatrudnieniu. Nowy pracodawca w przypadku przejęcia zakładu pracy staje się z mocy samego prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Dla pracownika oznacza to, że zmienia się jedynie pracodawca u którego jest zatrudniony, natomiast nie zmieniają się warunki zatrudnienia.

Kodeks pracy chroni również pracowników co do których pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia, natomiast zaległości te dotyczą okresu sprzed przejęcia zakładu pracy przez nowego pracodawcę. Za zobowiązania te odpowiadają bowiem solidarnie dotychczasowy i nowy pracodawca.  Dla pracownika oznacza to, że będzie mógł wybrać od kogo wyegzekwować zaległą kwotę, czy od nowego pracodawcy, czy też od poprzedniego.

Zarówno nowy jak i dotychczasowy pracodawca mają obowiązek poinformować na piśmie swoich pracowników o planowanym terminie przejęcia zakładu pracy jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Informacje powyższe muszą być podane co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejęcia zakładu pracy na kolejnego pracodawcę. W przypadku, gdy w zakładzie pracy zatrudnione są osoby na innej podstawie niż umowa o pracę pracodawca ma obowiązek zaproponować im nowe warunki pracy i płacy w terminie do dnia przejęcia zakładu pracy, jak również zobowiązany jest wskazać termin do którego pracownicy mogą składać oświadczenia o przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowych warunków.

Nowy pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy o pracę z pracownikami przejmowanego zakładu pracy, ale prawo takie przysługuje pracownikom. Pracownik może bowiem wypowiedzieć umowę o pracę z nowym pracodawcą w terminie dwóch miesięcy od dnia przejęcia zakładu pracy przez nowego pracodawcę. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w związku z przejęciem zakładu pracy ma takie same skutki prawne jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.