Wydanie nakazu zapłaty po uregulowaniu należności głównej

12-01-2017
Kategoria: Prawo Finansowe
Mam problem z bankiem. Sprawa wygląda tak, brałem urządzenie AGD na raty i z przyczyn osobistych nie wpłacałem rat regularnie żona po ostatecznym upomnieniu wpłaciła zalegającą kwotę. Tego samego dnia było posiedzenie i sąd ustanowił nakaz sądowy spłaty kwoty która została już zapłacona. Co mam zrobić? Proszę o szybką odpowiedź ponieważ nie jestem w stanie zapłacić drugi raz tej samej kwoty. Jak z tej sytuacji wybrnąć?

Zgodnie z nakazem zapłaty Sąd zobowiązał Pana do zapłaty dłużnej kwoty wraz z odsetkami od dnia złożenia powództwa oraz zapłaty kosztów procesu. Na koszty procesu składają się głównie koszty zastępstwa procesowego oraz opłata sądowa. Zgodnie z postanowieniem sądu został Pan zobowiązany do zapłaty zadłużenia głównego wraz z odsetkami i kosztami procesu w terminie czternastu dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty. Jednak tego samego dnia co odbyło się posiedzenie sądu, Pan zapłacił w całości należność główną. Zapłata należności głównej w dniu w którym odbyło się posiedzenie, sprawiło, że roszczenie w tej części zostało spełniona. Oznacza to dla Pan, że nie ma Pan obowiązku płacić należności głównej, nawet jeśli nakaz zapłaty został wydany po dniu w którym doszło do zapłaty. Jeśli posiada Pan dowód spłaty zadłużenia nikt nie może od Pana żądać ponownej zapłaty długu. Natomiast jeśli bank mimo Pana wpłaty dalej żądałby od Pana spłaty długu popełniłby przestępstwo usiłowania wyłudzenia pieniędzy o którym mowa w art. 286 kodeksu karnego.

Zgodnie z art. 286 kodeksu karnego, kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Przestępstwo wyłudzenia pieniędzy może być również popełnione w formie usiłowania, zgodnie zaś z art. 13 kodeksu karnego odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

Musi być jednak zapłacona kwoty tytułem zwrotu kosztów procesu. Na koszty procesu składa się opłata sądowa oraz koszty zastępstwa procesowego. Kosztów tych nie da się jednak uniknąć z uwagi na to, że spłata zadłużenia głównego została dokonana już po złożeniu do Sądu pozwu o zapłatę. W związku z czym powód poniósł już ewentualne koszty zastępstwa procesowego oraz opłaty sądowej. Powinien Pan zatem zapłacić kwotę zasądzoną tytułem zwrotu kosztów procesu i może Pan uważać swoją sprawę za zamkniętą. Musi Pan również zachować dowody spłaty należności głównej oraz zwrotu kosztów procesu, na wypadek gdyby ktoś mimo spłaty chciał dochodzić tych roszczeń.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt