Egzekucja należności z umowy pożyczki

16-01-2017
Kategoria: Prawo Finansowe

Wyegzekwowanie zadłużenia od osoby będącej członkiem najbliższej rodziny niczym się nie różni od egzekucji zadłużenia od obcej osoby czy też firmy. Procedurę wyegzekwowania zadłużenia należy rozpocząć od wysłania na adres zamieszkania dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty długu. W przedsądowym wezwaniu do zapłaty długu należy wezwać dłużnika do zapłaty określonej kwoty na wskazany w wezwaniu numer rachunku bankowego i we wskazanym terminie siedmiu bądź czternastu dni. Ponadto w piśmie do dłużnika należy poinformować go, że brak wpłaty na wskazany numer rachunku bankowego będzie skutkował skierowaniem sprawy na drogę sądową co wygeneruje dodatkowe koszty. Wierzyciel ma możliwość dochodzenia nie tylko kwoty głównej zadłużenia. lecz również odsetek ustawowych za zwłokę. Stawka odsetek za zwłokę równa się sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Obecnie stawka odsetek za zwłokę wynosi 8%.

W przypadku gdy przedsądowe wezwanie do zapłaty należności nie odniesie żadnego rezultatu kolejnym krokiem jaki należy zrobić to skierowanie do sądu rejonowego wydziału cywilnego właściwego miejscowo według miejsca zamieszkania pozwanego pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Opłata sądowa od złożenia powyższego pozwu jest zmienna i wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu. W pozwie o zapłatę należy przede wszystkim dokładnie opisać w jakich okolicznościach doszło do udzielenia pożyczki oraz przedstawić dowody w postaci dokumentów. W przypadku braku dokumentów potwierdzających udzielenie pożyczki należy złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków którzy potwierdzą udzielenie pożyczki w żądanej kwocie.

Składając do sądu pozew o zapłatę należy również pamiętać o przedawnieniu roszczenia. Każde roszczenie majątkowe ulega przedawnieniu. W przypadku pożyczek udzielonych sobie przez osoby prywatne okres przedawnienia roszczenia jest bardzo długi i wynosi 10 lat od dnia wymagalności roszczenia. Nie mniej jednak terminu tego należy przestrzegać i pozew o zapłatę nie może być złożony w sądzie później niż przed upływem dziesięciu lat od dnia powstania wymagalności roszczenia.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.