Solidarna odpowiedzialność za długi spadkodawcy

26-01-2017
Kategoria: Prawo Spadkowe

Odziedziczyłem 1/2 część po zmarłym ojcu prawa własności do spółdzielczego mieszania. Ponieważ ojciec był w związku małżeńskim w momencie przekształcania tego mieszkania na własność, ostatecznie jego żona ma prawo do 3/4 ja natomiast do 1/4 nieruchomości. Mieszkanie jest zadłużone wobec spółdzielni i sprawa niedługo trafi do komornika. Ja natomiast chciałbym zachować swoją część i być wyłączony od czynności komorniczych. Rozważam spłatę zadłużenia , ale w wysokości proporcjonalnej do udziałów. Czy jest możliwy taki podział długu i jakie czynności prawne należy podjąć, aby być traktowanym przez spółdzielnie jako odrębny właściciel ? Dotyczy to również późniejszych zobowiązań wobec spółdzielni - opłat czynszu i.t.p.

Niestety nie jest możliwe, aby zapłacił Pan tylko część zadłużenia proporcjonalnie do wysokości swoich udziałów w nieruchomości. Nie jest to możliwe ponieważ Pan oraz żona Pana zmarłego ojca ponosicie solidarną odpowiedzialność za długi wobec spółdzielni. Solidarna odpowiedzialność dłużników polega na tym, że wierzyciel a zatem osoba, która ma prawo żądać określonego świadczenia może żądać aby wierzytelność została spełniona przez wszystkich dłużników, przez część dłużników lub nawet przez jednego dłużnika solidarnego. Natomiast jeśli jeden ze współdłużników solidarnych spełni tylko część zobowiązania, w dalszym ciągu wszyscy dłużnicy są zobowiązani do spłaty pozostałej części długu. Zatem, jeśli zapłaci Pan tylko część zadłużenia stosownie do wysokości swojego udziału w nieruchomości, w dalszym ciągu wierzyciel będzie mógł żądać od Pana zapłaty pozostałej części zadłużenia.

Zasad działania solidarnej odpowiedzialności powoduje, że wierzyciel ma większe możliwości skutecznego wyegzekwowania należności, może on bowiem samodzielnie zadecydować od którego ze współdłużników solidarnych będzie egzekwował zadłużenie. W związku z powyższym wierzyciel ma możliwość wybrać sobie współdłużnika solidarnego posiadającego największe dochody i od niego wyegzekwować całość zadłużenia. Dopiero zaś gdy jeden z współdłużników solidarnych spłaci całość, może on zwróci się do pozostałych dłużników z roszczeniem regresowym o zwrot tego co za nich zapłacił.

Jeśli żona Pana zmarłego ojca nie chce spłacić przypadającej jej części zadłużenia, jedynym sposobem na pozbycie się długu jest zapłata całości zadłużenia oraz zwrócenie się do żony spadkodawcy z tzw. roszczeniem regresowym. Roszczenie regresowe polega na tym, że po spłacie zadłużenia za swojego współdłużnika solidarnego można zwrócić się do niego o zwrot tej części długo która została za niego zapłacona.

Jeśli natomiast chciałby Pan stać się wyłącznym właścicielem nieruchomości musi Pan przeprowadzić działu spadku. Działu spadku można dokonać w formie umowy sporządzonej i podpisanej u notariusza lub sądownie. Dział spadku może odbyć się w taki sposób, że Pan stanie się wyłącznym właścicielem nieruchomości z obowiązkiem spłaty żony zmarłego ojca, jak również odwrotnie. Właścicielem nieruchomości stanie się żona Pana zmarłego ojca z obowiązkiem spłaty Pan. Działu spadku można również dokonać w taki sposób, że nieruchomość zostanie sprzedana zaś kwota uzyskana ze sprzedaży podzielone pomiędzy współwłaścicieli.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA SPADKOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa spadkowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.