Minimalne wynagrodzenie za pracę dla umowy agencyjnej

27-01-2017
Kategoria: Prawo Pracy

Prowadzę firmę w której zatrudniam osoby na podstawie umowy agencyjnej. Czy nowe przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub świadczących usługi obejmują również osoby zatrudnione na umowę agencyjną.

Umowa agencyjna musi być zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Zgodnie bowiem z art. 758 kodeksu cywilnego przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Z literalnego brzmienia tego artykułu wynika, że agent może prowadzić swoje obowiązki w ramach umowy agencyjnej tylko w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, czyli jako przedsiębiorca. W związku z czym ważnej i skutecznej prawnie umowy agencyjnej nie da się zawrzeć z osobą która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Umowa agencyjna nie podlega natomiast zmianom dotyczącym stosowania minimalnego wynagrodzenia dla umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, wyłącznie w stosunku do umów określonych przez art. 734 i art. 750 kodeksu cywilnego, wysokość wynagrodzenia ustalana jest tak, aby wynagrodzenie za godzinę wykonywania zlecenia lub  świadczenia usługi nie było mniejsze niż wysokość minimalnej stawki godzinowej określonej przez ustawę. Natomiast jeśli zgodnie z umową zawartą ze zleceniodawcą, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi nie będzie przysługiwać za każdą godzinę wykonywania zlecenia stawka w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przyjmującemu zlecenie będzie przysługiwało wynagrodzenie ustalone w oparciu o minimalną stawkę godzinową.

Umowami o których mowa w art. 734 oraz 750 kodeksu cywilnego są umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług. Zgodnie z art. 734. kc, przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Natomiast zgodnie z art. 750 kc do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Umowa agencyjna jest zaś umową uregulowaną przez art. 758 kodeksu cywilnego i przez to nie jest objęta najnowszymi zmianami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W związku z powyższym aby umowa agencyjna nie była uznana za umowę o świadczenie usług musi zawierać wszystkie znamiona umowy agencyjnej, czyli powinna zostać zawartą z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.