Ponowny wniosek o odroczenie wykonania kary

02-02-2017
Kategoria: Prawo Karne

Gdy otrzymałem wyrok za alimenty napisałem pismo o odroczenie kary sześciu miesięcy. Sąd uznał mój wniosek. Po tym okresie Sąd ponownie mnie wezwał na posiedzenie i odrzucił mój wniosek o odroczenie, wiec napisałem odwołanie, jednak Sąd nie uwzględnił mojego odwołania. Mam dobrą opinie w swoim środowisko, zatem czy mogę ponownie prosić o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Może Pan pisać ponownie o odroczenie wykonania kary. Nie ma Pan już możliwości składania odwołania od odmowy odroczenia ponieważ wyczerpał Pan już wszystkie środki odwoławcze.

Prawo karne nie przewiduje ograniczenia wielokrotności składania wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, co oznacza, że można go składać więcej niż jeden raz. Pozytywne rozpatrzenie wniosku zależy zaś wyłącznie od decyzji sędziego orzekającego, który orzeknie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego oraz przepisów prawa i doświadczenia życiowego. W wniosku o odroczenie wykonania kary należy wskazać, iż osadzenie Pana w więzieniu spowodowałoby oczywiste czy wręcz rażące i niesprawiedliwe pogorszenie Pana sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej oraz osobistej. To pogorszenie mogłoby spowodować stałe i nieodwracalne zmiany na szkodę Pana lub Pana rodziny.

Składając wniosek o odroczenie wykonania kary powinno się złożyć również wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpatrzenia nowego wniosku. Wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności podlega opłacie (art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych).

Oprócz ponownego wniosku o odroczenie wykonania kary powinien Pan również złożyć w Sądzie Okręgowym Wydziale Penitencjarnym wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Spełnia Pan bowiem przesłanki do pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku. Do rozpoczęcia procedury odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego potrzebny jest wniosek skazanego lub jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego. Natomiast uwzględnienie wniosku o dozór elektroniczny uzależnione jest od spełnienia łącznie następujących przesłanek.

Po pierwsze wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, zaś sam dozór jest wystarczający dla osiągnięcia celów kar. Po drugie skazany posiada określone miejsce stałego pobytu, natomiast osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Po trzecie odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego.

Skazany który nie rozpoczął odbywania kary w zakładzie karnym ma prawo do dobywania jej w systemie dozoru elektronicznego jeśli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

W sprawach o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny orzeka na Pana wniosek. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia przysługiwać będzie Panu zażalenie do sądu odwoławczego. W tym miejscu wskazać należy, iż ponowny wniosek o udzielenie zezwolenia w tej samej sprawie złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia pozostawia się bez rozpoznania.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA KARNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa karnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.