Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia oc pojazdu

16-03-2017
Kategoria: Prawo Cywilne

W lipcu 2015 r. kupiłam samochód z komisu. Przy rejestracji na swoje nazwisko od razu , tego samego dnia dokonałam zakupu polisy OC. Po kilku miesiącach zaczęłam otrzymywać powiadomienia z formy windykacyjnej, że nie opłaciłam polisy OC. Zdziwiona , bo przecież ubezpieczyłam w innej firmie, dowiedziałam się ,że przy zakupie samochodu powinnam dokonać wypowiedzenia dawnej umowy. Wypowiedzenia umowy dokonałam w dniu 25 marca 2016 roku, bo podobno za niewiedzę się płaci. Absolutnie się z tym nie zgadzam, bo jest XXI wiek i mam prawo sama dokonać wyboru a po drugie firma, która ubezpiecza samochód powinna dokonać wszelkich formalności. Przesłałam kopię umowy wypowiedzenia do firmy windykacyjnej i miałam czekać na nowe naliczenie składki. Ani słowa od firmy, że nowa składka została naliczona. Znów dostaję telefony od firmy windykacyjnej i to od niej dowiaduję się , że składka została naliczona ale wobec mnie prowadzona jest jeszcze sprawa bo jest druga polisa na ten sam samochód. Zgrozo!!! W żaden sposób nie mogę skontaktować się z firmą w sprawie wyjaśnienia sytuacji. Nikt nie odbiera telefonów a firma windykacyjna straszy sądem Nie wiem co mam robić . Nie będę płacić za coś z czego nie korzystam i niczego nie podpisywałam .

W chwili przejścia lub przeniesienia prawa własności ubezpieczonego pojazdu na Panią przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem do którego została zawarta bez względu na to została przez Panią zawarta kolejna umowa ubezpieczenie. Zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia nie powoduje bowiem automatycznego rozwiązania poprzedniej umowy którą nabyła Pani wraz z pojazdem.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w przypadku przejścia lub przeniesienia własności samochodu umowa ubezpieczenia OC z dniem do którego została zawarta. Umowa zaś nie ulegnie przedłużeniu wyłącznie w przypadku, gdy nabywca samochodu dokona wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Czas w którym można wypowiedzieć umowę obowiązkowego ubezpieczenia samochodu nie jest już ograniczony do 30 dni od nabycia, lecz trwa do dnia do którego została zawarta umowa ubezpieczenia. Jeśli zaś nabywca samochodu dokona wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu już z dniem jej wypowiedzenia. Dodatkowym udogodnieniem dla wypowiadającego umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC jest fakt, że umowa nadana listem ulega rozwiązaniu z dniem złożenia jej w placówce pocztowej, a nie z dniem dostarczenia jej do zakładu ubezpieczeń. Umowę ubezpieczenia OC można wypowiedzieć również składając ją u agenta ubezpieczeń z którym dany zakład ubezpieczeń ma zawartą umową agencyjną.

W przypadku nie wypowiedzenia przez Panią umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń mógł dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Rekalkulacja składki ubezpieczeniowej mogła być dokonana za okres od dnia nabycia samochodu do dnia wypowiedzenia umowy lub jej końca. W przypadku rekalkulacji składki nabywca samochodu ma obowiązek przekazać zakładowi ubezpieczeń wszystkie informacje które mają wpływ na wysokość składki.

Podsumowując ponieważ jako nabywca samochodu kupiła go Pani wraz polisą OC, zaś umowa została wypowiedziana dopiero 25 marca 2016 r., musi Pani zapłacić niezapłaconą składkę do dnia jej wypowiedzenia. Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń miał prawo dokonać rekalkulacji składki za ten okres. Niestety przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, są tak skonstruowane, że nie da się tego obowiązku w żaden sposób uniknąć.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.