Przedawnienie opłaty za rachunek telefoniczny

17-03-2017
Kategoria: Prawo Finansowe

Odezwała się do mnie firma która skupuje zadłużenia i niby kupiła od innej firmy moje zadłużenia. Dzisiaj przeprowadziłem rozmowę przez telefon na który wcześniej dzwonili z 2 tygodnie wcześniej który maja moi rodzice bo operator po moi wypowiedzeniu umowy przedłużył go z moimi rodzicami i dalej widnieje na moją nie istniejącą firmę . Firma ta i poprzednia chyba wysyłała listem zwykły co do mnie nie dochodził ... poinformowałem ta panią że powinni wysłać takie powiadomienie żeby mieli potwierdzenie że wysyłali i żeby trafiało do klienta a nie do skrzynki kosza . Mogę ewentualnie spłacić mój dług a nie odsetki . A z drugiej strony myślę , że to już jest sprawa przedawniona i jak to można załatwić.

Dług za usługi telekomunikacyjne z 2002 roku jest już przedawniony, gdyż do usług telekomunikacyjnych ma zastosowanie trzyletni okres przedawnienia roszczeń. Podstawą prawną przedawnienia roszczenia w tym przypadku jest art. 118 kodeksu cywilnego zgodnie z którym, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. Roszczenie polegające na obowiązku zapłaty abonamentu za usługi telekomunikacyjne jest roszczeniem okresowym, dlatego też do tego roszczenia będzie miał zastosowanie właśnie trzyletni okres przedawnienia.

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. W opisanym przez Pana przypadku bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia w którym miały być zapłacone rachunki za telefon. Dla każdego miesiące będzie to zatem inny termin rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczenia.

Badając termin przedawnienia roszczenia należy zwrócić szczególną uwagę na to czy nie doszło do przerwania biegu przedawnienia roszczenia. Każde przerwanie biegu przedawnienia roszczenia powoduje bowiem, że przedawnienie zaczyn biec na nowo. Do przerwania biegu przedawnienia roszczenia może dojść w trzech przypadkach. Po pierwsze bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Po drugie przedawnienie przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. I po trzecie przedawnienie przerywa się przez wszczęcie mediacji. Jeśli w opisanym przez Pana przypadku nie nastąpiła żadna z tych sytuacji to znaczy, że nie doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Trzyletni okres przedawnienia dotyczy również odsetek ustawowych za zwłokę, ponieważ jest to roszczenie okresowe do którego ma zastosowanie również art. 118 kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym, jeśli od dnia wymagalności roszczenia do dnia dzisiejszego upłynęło co najmniej trzy lata i w tym okresie nie doszło do przedawnienia roszczenia, możemy przyjąć, że roszczenie się już przedawniło i nie ma obowiązku go regulować. Może Pan w piśmie lub w rozmowie z firmą windykacyjną zgłosić zarzut przedawnienia roszczenia.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA FINANSOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa finansowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.