Wykup mieszkania z bonifikatą od Lasów Państwowych

22-03-2017
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Czy art. 68 ust.2a pkt. 1,4,5 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r. dot. zwrotu bonifikaty stosuje się także w przypadku nabycia nieruchomości od Lasów Państwowych?

Zasady wykupu mieszkań od lasów Państwowych uregulowane są przez ustawę z 28 września 1991 roku o lasach. Powyższa ustawa była wiele razy nowelizowana, jednak na dzień dzisiejszy Lasy Państwowe mogą sprzedawać zbędne lokale, które nie są potrzebne do prowadzenia gospodarki leśnej.

Procedura wykupu mieszkania od Lasów Państwowych rozpoczyna się od pisemnej informacji wysyłanej do najemcy o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży. Nie każda osoba będąca najemcą lokalu ma jednak prawo do wykupu mieszkania z pełną bonifikatą od lasów Państwowych. Z bonifikaty w maksymalnej wysokości mogą skorzystać pracownicy oraz byli pracownicy Lasów Państwowych którzy posiadają minimum trzy letni staż pracy w Lasach Państwowych. Do stażu pracy zalicza się również okres zatrudnienia w szkołach leśnych, zakładowych przychodniach i poradniach lekarskich oraz innych jednostkach organizacyjnych leśnictwa. Do bonifikaty w pełnej wysokości ma prawo również osoba bliska dla pracownika która wstąpiła w stosunek najmu po jego śmierci. Przy czym w świetle ustawy o lasach za osobę bliską uważa się małżonków oraz wstępnych i zstępnych, a także osoby przysposobione. Pozostali najemcy lokalu którzy nigdy nie pracowali w Lasach Państwowych a wynajmują mieszkanie od ponad trzech lat również mają prawo do bonifikaty jednak w mniejszej wysokości.

Pracownicy oraz byli pracownicy Lasów Państwowych, jak również osoby bliskie dla tych pracowników, mają prawo do bonifikaty w wysokości czterech procent za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, nie więcej jednak niż dziewięćdziesiąt procent. Natomiast pozostałe osoby wynajmujące lokal od co najmniej trzech lat mają prawo do bonifikaty w wysokości jednego procenta za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, nie więcej jednak niż czterdzieści pięć procent.

Do zasad udzielania i zwrotu bonifikaty nie stosuje się art. 68 ust.2a pkt. 1,4,5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , lecz  wyłącznie ustawę z 28 września 1997 r. o lasach. Natomiast zgodnie z art. 40a ust. 5b ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, Lasy Państwowe mają prawo do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca lokalu, przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia sprzeda ten lokal lub wykorzysta go na inne cele niż mieszkalne. Nie dotyczy to jedynie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz osoby bliskiej. Oznacza to, że nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby trzeciej, nawet jeśli kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie przeznaczona na zakup nieruchomości

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.