Szanse pracownika na odzyskanie zaległego wynagrodzenia

27-03-2017
Kategoria: Prawo Pracy

Witam, mam problem z wyegzekwowaniem wynagrodzenia za 3 miesiące pracy, na umowie jest zapis wynagrodzenie + premia, ale praca była na terenie Szwecji za ustaloną stawkę godzinową, dlatego też pytanie czy jest jakiś sposób by to udowodnić, co ciekawe nie tylko ja mam problem z otrzymaniem wynagrodzenia, ale mój znajomy również i również ma taką samą stawkę godzinową, tylko on pracuje dalej u pracodawcy ja wczoraj złożyłem wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym z powodu nie wywiązywania się z umowy, czy jeżeli pójdę z tą sprawą do sądu są jakieś szanse na wygranie tej sprawy?

Szanse na wygranie sprawy są duże dlatego powinien Pan najpierw wystąpić do pracodawcy z przedsądowym wezwaniem do zapały zaległego wynagrodzenia a następnie jeśli to nie poskutkuje skierować sprawę na drogę sądową.

W postępowaniu cywilnym możliwości dowodowe są bardzo szerokie i dowodem może być zarówno zeznania świadka, dokument jak i nagranie rozmowy. Istotnym dla Pana świadkiem może się okazać Pana kolega z pracy któremu również nie wypłacono wynagrodzenia, może on bowiem potwierdzić fakt niewypłacalności pracodawcy jak i wysokość stawki na którą Panowie pracujecie.

Istotnym dowodem w postępowaniu sądowym mogą okazać się również zachowane smsy oraz maile. Dowodem w postępowaniu cywilnym może być również nagranie rozmowy. Prawo cywilne dopuszcza bowiem dowód z nagrań rozmów. Jak stanowi art. 308 kodeksu postępowania cywilnego sąd może dopuścić dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki. Zgodnie z powyższą regulacją nagranie rozmowy stanowi pełnoprawny  środek dowodowy który należy przedstawić sądowi na odpowiednim nośniku. Nagranie rozmowy stanowi dowód w postępowaniu sądowym nawet jeśli został dokonany z ukrycia.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 25 kwietnia 2003 r. /IV CKN 94/01, LEX nr 80244/ Sąd Najwyższy wyraził bowiem pogląd, że nie ma zasadniczych powodów do całkowitej dyskwalifikacji kwestionowanego przez pozwaną dowodu z nagrań rozmów telefonicznych, nawet jeżeli nagrań tych dokonano bez wiedzy jednego z rozmówców, skoro strona pozwana nie zakwestionowała skutecznie w toku postępowania autentyczności tego materiału.

Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostaną jeszcze niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów może dopuścić również dowód z przesłuchania stron.

Podsumowując ma Pan wszelkie podstawy prawne do tego, aby dochodzić na drodze sądowej zaległego wynagrodzenia za pracę. Ponadto oprócz zaległego wynagrodzenia przysługuje Panu odszkodowanie z tytuły rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Jeśli był Pan zatrudniony na czas nieokreślony przysługuje Panu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeśli natomiast był Pan zatrudniony na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. Poniżej przesyłamy wzór pozwu do sądu pracy.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.