Udzielenie zabezpieczenia w postępowanie cywilnym

25-04-2017
Kategoria: Prawo Cywilne

Postanowieniem sądu nastąpiło zniesienie współwłasności do własnościowego mieszkania spółdzielczego na rzecz jednego ze współwłaścicieli, który został zobowiązany do spłaty pozostałych uczestników. Tymczasem kilka dni temu mieszkanie zostało sprzedane a zobowiązany nie śpieszy się z rozliczeniem i prawdopodobnie będzie czekał dalej. Nie byłoby problemu, gdyby osobą zobowiązaną nie był starszy i schorowany człowiek, oraz gdyby nie był pod wpływem opiekunów czekających na pieniądze. Może się okazać, że po upływie terminu nie będzie miał pieniędzy na spłatę, albo wcześniej umrze i zostawi wyczyszczone konto. Czy są jakieś możliwości do zmuszenia go do wcześniejszego rozliczenia lub przynajmniej sposoby zabezpieczenia środków na jego rachunku póki jeszcze na nim są. Wg mojej oceny szanse na dochodzenie zasądzonych kwot od jego opiekunów po śmierci zobowiązanego są znikome, gdyż rozkradną pieniądze tak, że trudno będzie im cokolwiek udowodnić.

W opisanym przez Pana przypadku powinien Pan złożyć wniosek o zabezpieczenie swojego roszczenia. Zabezpieczenie roszczenia jest środkiem, którego celem jest zapewnienie, aby orzeczenie, które zapadło w Pana sprawie mogło zostać w przyszłości skutecznie wykonane. Udzielenia zabezpieczenia może żądać Pan jako uczestnik postępowania w sprawie cywilnej która się odbyła.

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego (czyli po wydaniu prawomocnego wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności) można żądać udzielenia zabezpieczenia wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie którego termin spełnienia jeszcze nie nadszedł.

Sąd uwzględni wniosek o zabezpieczenie, jeżeli uprawdopodobni Pan roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny jest najważniejsza przesłanką udzielenia zabezpieczenia. Interes prawny w udzielenia zabezpieczenia zachodzi w sytuacji, gdy jego nie udzielenie może uniemożliwić wyegzekwowanie zapadłego w sprawie orzeczenia. Zabezpieczenie zostanie również udzielone jeśli jego brak poważnie utrudni wyegzekwowanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia wnioskodawca nie musi udowadniać interesu prawnego w jego udzieleniu lecz wystarczy, że go uprawdopodobni. Dzięki temu samo postępowanie zabezpieczające jest rozpoznawane w trybie przyspieszonym. Ponadto o samym zabezpieczeniu druga strona dowiaduje się dopiero po wydaniu przez sąd postanowienia o jego udzieleniu.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien Pan złożyć w Sądzie który wydał orzeczenie. Następnie Sąd rozpozna na posiedzeniu niejawnym Pana wniosek i wyda w tym przedmiocie postanowienie. Zgodnie z przepisami Sąd ma obowiązek rozpoznać Pana wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Po wydaniu postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia jest ono doręczane wyłącznie uprawnionemu. Doręczenia obowiązanemu dokonuje organ egzekucyjny równocześnie z przystąpieniem do wykonania zabezpieczenia. Dzięki temu obowiązany dowiaduje się o udzieleniu zabezpieczenia dopiero po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Co do zasady, postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia, wydane na posiedzeniu niejawnym, a podlegające wykonaniu przez organ egzekucyjny, sąd doręcza tylko uprawnionemu. Oznacza to, że obowiązany dowiaduje się o udzieleniu przeciwko niemu zabezpieczenia dopiero od komornika z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Celem jest zaskoczenie dłużnika i uniemożliwienie wyzbycia się lub uszczuplenia majątku przez dłużnika.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.