Stwierdzenie nieważności umowy darowizny

09-05-2017
Kategoria: Prawo Cywilne

Podpisanie darowizny przez notariusza. Pan notariusz podpisał darowiznę matki dla syna, jak wynika z treści pisma w domu darczyńcy. Oświadczenie zostało podpisane przez notariusza o wcześniej i nie w miejscu zamieszkania darczyńcy lecz w miejscu zamieszkania córki. Ponadto podpisy się różnią. Chodzi o zakup działki po kilkunastu latach małżeństwa za nasze wspólne zaoszczędzone środki, co sam były mąż zeznał, jego siostra również oraz sądy obu instancji. Mąż nie udzielił mi pomocy, ponieważ sąd uznał, iż zarządzam wspólnym majątkiem, z którego nic nie mogłam sprzedać, a były mąż był jedynym żywiciele rodziny. Zostałam bez środków do życia. Jak mam podejść do sprawy, co mam zrobić. Bardzo proszę o wytłumaczenie jeśli, jest to możliwe.

Podrobienie dokumentu oraz poświadczenie nieprawdy przez notariusza są przestępstwami które powodują nieważność zawartej umowy darowizny. Dlatego w naszej ocenie może Pani domagać się ustalenia nieważności czynności prawnej jaką była zawarta umowa darowizny.

Nieważność czynności prawnej uregulowana jest przez art. 58 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Artykuł powyższy stanowi ponadto, że nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Podstawą prawną do wystąpienia z powództwem o ustalenie nieważności czynności prawnej jest art. 189 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego jeśli ma w tym interes prawny. Następnie po wydaniu przez sąd orzeczenia stwierdzającego nieważność zawartej umowy darowizny powstanie po Pani stronie uprawnienie do wydania rzeczy będącej przedmiotem darowizny. Natomiast jeśli osoba władająca rzeczą będącą przedmiotem darowizny nie będzie chciała jej wydać dobrowolnie, będzie mogła Pani wystąpić z powództwem windykacyjnym o wydanie rzeczy, na podstawie art. 222 kodeksu cywilnego.

Podstawą wystąpienia z pozwem o ustalenie nieważności czynności prawnej jest wykazanie interesu prawnego. Kwestia interesu prawnego do wytoczenia powództwa o ustalenie nieważności czynności prawnej była wielokrotnie przedmiotem rozważań sądów w tym również Sądu Najwyższego. I tak zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I Acz 630/12), brak interesu prawnego w rozumieniu art. 189 KPC ma miejsce wówczas, gdy stan niepewności prawnej może być usunięty w drodze dalej idącego powództwa o oświadczenie. Ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa następuje wtedy przesłankowo.

Natomiast zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II CSK 473/11), powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 kodeksu postępowania cywilnego) przysługuje zawsze wtedy, gdy powód wykaże swój interes prawny, niezależnie od tego, czy są wystarczające podstawy materialnoprawne do uwzględnienia tego powództwa, jednakże jego uwzględnienie jest zależne od potwierdzenia w wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego, że wystąpiły przesłanki materialnoprawne, na których opierało się powództwo.

W związku z powyższym, jeśli umowa darowizny została zawarta przy pomocy przestępstwa podrobienia dokumentu należy wnieść do sądu pozew o ustalenie nieważności umowy darowizny. Zgodnie z art. 34 kodeksu postępowania cywilnego sądem właściwym do rozpoznania tej sprawy jest sąd miejsca wykonania umowy. Powództwo o ustalenie  nieważności umowy darowizny można wnieść w każdym czasie, gdyż prawo to nie ulega przedawnieniu.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA CYWILNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa cywilnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.