Odrzucenie spadku przez dalszą rodzinę spadkodawcy

15-05-2017
Kategoria: Prawo Spadkowe

Mój bratanek zginął w wypadku samochodowym. Bratanek miał dziecko, zaś w imieniu dziecka Sądownie zrzekła się dziedziczenia matka dziecka. Matka nie żyje a Ojciec notarialnie zrzekł się dziedziczenia, Bratanek miał jedną siostrę która zrzekła się dziedziczenia notarialnie. Siostra ma niepełnoletnie dziecko i w jego imieniu wystąpiła do Sąd o zrzeczenie się dziedziczenia po wujku. Tylko my reszta rodziny tzn. siostry ojca zmarłego nie wiemy jak sprawa się rozstrzygnęła, nie otrzymujemy od bratanicy żadnej informacji jak wygląda sprawa dziedziczenia przez jej Syna. Proszę o informację jak możemy prawnie się zabezpieczyć przed odziedziczeniem długów po zmarłym Bratanku.

Zgodnie z treścią art. 1015 kodeksu cywilnego, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. W sytuacji, gdy spadkobierca nie złożył oświadczenia w tym czasie jest to równoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Z powyższego przepisu wynika, że bieg 6 miesięcznego terminu rozpoczyna się dla Pani z chwilą kiedy dowie się Pani o tytule swojego powołania. Musi Pani pozyskać wiedzę o faktach, z których wynika powołanie do spadku. Przede wszystkim musi Pani uzyskać informacje o istnieniu podstawy powołania do dziedziczenia oraz o fakcie odrzucenia spadku przez spadkobierców powołanych do spadku w pierwszej kolejności. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15.01.1991 roku sygn. akt III CZP 75/90, początkiem terminu jest dzień, w którym dany spadkobierca dowiedział się o tytule powołania do spadku (art. 926 k.c.). W poszczególnych sytuacjach jednak ta data może się kształtować odmiennie. Dla spadkobiercy ustawowego dzień ten jest zwykle tożsamy z dniem dowiedzenia się przezeń o śmierci spadkodawcy (art. 924, 925 k.c.), gdy już wówczas nie obca mu była znajomość stosunków rodzinnych - na których opiera się powołanie go w określonej kolejności do dziedziczenia ustawy (art. 931 i nast. k.c.). Jeżeli taki spadkobierca wiedział o istnieniu innych osób, które wyłączają go od dziedziczenia z ustawy, to omawiany termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku rozpocznie się później, to jest od dnia, w którym dowiedział się o uznaniu za niegodnego dziedziczenia spadkobiercy wyłączającego (art. 928 par. 1 k.c.), czy też od dnia, w którym osoba mająca silniejsze od niego prawa spadkowe odrzuciła spadek (art. 1020 k.c.).

Zarówno notariusz jak i Sąd nie mają obowiązku nie mają obowiązku badania czy został zachowany termin do złożenia oświadczenia, jak również czy składający oświadczenie jest rzeczywistym spadkobiercą. Zgodnie zaś z treścią art. 643 kodeksu postępowania cywilnego, o przyjęciu lub odrzuceniu spadku zawiadamia się wszystkie osoby, które według oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia, choćby w dalszej kolejności. Spadkobierca powołany do spadku w dalszej kolejności może dowodzić, że  nie został poinformowany o powołaniu do spadku zgodnie, zaś obowiązek taki wynika z przepisów postępowania cywilnego.

Podsumowując zatem, termin 6 miesięcy przez który może Pani odrzucić spadek po bratanku liczy się dla Pani od dnia w którym dowiedziała się Pani, że spadkobiercy powołani do spadku w pierwszej kolejności odrzucili spadek. Nie mniej jednak powinna Pani we własnym zakresie podjąć kroki mające na celu dowiedzenie się czy Pani poprzednicy odrzucili spadek. Należy w tym celu rozpytać rodzinę czy taka sytuacji miała miejsce. Natomiast jeśli nie ma takiej możliwości trzeba udać się do sądu spadku i przejrzeć akta sprawy sądowe czy takie odrzucenie miało miejsce.

Zgodnie z art. 525 kodeksu postępowania cywilnego akta sprawy dostępne są dla uczestników postępowania oraz za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego, kto potrzebę przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach dopuszczalne jest sporządzanie i otrzymywanie odpisów i wyciągów z akt. W związku z powyższym uczestnik postępowania może przeglądać akta sprawy bez żadnego problemu. Natomiast osoba nieposiadająca statusu uczestnika może przeglądać akta za zezwoleniem przewodniczącego.

Akta sprawy można przejrzeć w sekretariacie sądowym po uprzednim przedstawieniu dowodu tożsamości. Osoby nie będące uczestnikami muszą dodatkowo wykazać istnienie uprawnienia do przejrzenia akt. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej do przejrzenia akt, przewodniczący wydziału może zarządzić przesłanie akt sprawy do sądu rejonowego miejsca zamieszkania tych osób w celu ułatwienia im przejrzenia akt oraz sporządzenia odpisów.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA SPADKOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa spadkowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.