Kupno gruntów rolnych o powierzchni powyżej 30 arów

25-05-2017
Kategoria: Prawo Nieruchomości

Jestem rolnikiem na 15 ha od 1995 roku. Od marca 2015 r. mieszkam na posesji gdzie mam gospodarstwo rolne. Chcę dokupić nieruchomość o powierzchni 5.072 m2, czy będę miał jakiś problem z zakupem tej nieruchomości ?

Ponieważ nie mieszkał Pan przez okres ostatnich pięciu lat w miejscowości w której posiada Pan gospodarstwo rolne może Pan kupić tą nieruchomość, ale pod pewnymi dodatkowymi warunkami.

Od 30 kwietnia 2017 r. zmieniły się przepisy regulujące obrót ziemią. Zgodnie z nowymi zmianami została wstrzymana na okres 5 lat sprzedaż gruntów państwowych za wyjątkiem nieruchomości do 2 hektarów oraz innych przeznaczonych na cele nierolne takie jak budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe. Wszystkie osoby nie będące rolnikami mogą kupować ziemie na terenach rolniczych jedynie o powierzchni do 30 arów.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego działki o powierzchni większej niż 30 arów mogą kupować tylko osoby będące rolnikami. Ziemia którą chce Pan zakupić ma powierzchnię ponad 50 arów, w związku z powyższym aby ją nabyć musi być Pan rolnikiem w świetle ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Jak wynika z powyższej definicji, aby kupić grunt rolny o powierzchni ponad 50 arów musi mieć Pan kwalifikacje rolnicze, prowadzić gospodarstwo rolne o wielkości do 300 hektarów i mieszkać w gminie, w której leży jego gospodarstwo lub jedna z działek, co najmniej pięć lat.

Z opisu sprawy wynika, że w miejscowości w której ma Pan gospodarstwo mieszka Pan krócej niż 5 lat. Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu . Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 13 lutego 1976 r. w sprawie I CR 930/75, nie stanowi o miejscu zamieszkania w rozumieniu art. 25 KC występowanie jednej tylko przesłanki, polegającej na samym tylko zamieszkiwaniu w sensie fizycznym, jednakże bez zamiaru stałego pobytu, chociażby zamieszkiwanie trwało przez dłuższy czas (na przykład w związku z wykonywaniem pracy czy też studiowaniem w innej miejscowości).

Zatem ponieważ mieszka Pan dopiero od dwóch lat w miejscowości w której znajduje się gospodarstwo rolne, zakup przez Pana gruntu rolnego jest możliwy za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja powyższa może być wydana na wniosek zbywcy jeżeli  wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika, nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej zaś w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych. Decyzja może być wydana również na Pana wniosek jako nabywcy gruntu jeśli posiada Pan kwalifikacje rolnicze, da rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej oraz zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa nieruchomości zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.