Konsekwencje niestawienia się strony na wezwanie sądu

20-06-2017
Kategoria: Prawo Spadkowe

Witam, otrzymałam wezwanie z sądu celem złożenia zapewnienia spadkowego, stawiennictwo obowiązkowe. Sprawa dotyczy nie żyjącego już ojca, który zostawił po sobie długi. Spadek nie został odrzucony. Od 15 lat w Polsce nie mieszkam, mam obywatelstwo Polskie i Szwedzkie. Moje pytanie: jakie konsekwencje mi grożą jeżeli nie stawię się w sądzie w wyznaczonym terminie? Myślę również o zrzeknięciu się obywatelstwa polskiego, czy to rozwiąże mój problem związany z długami ojca? Wezwanie otrzymałam na adres babci, mam tam zameldowanie.

Nie stawienie się przez Pani na posiedzenie sądu celem złożenia zapewnienie spadkowego nie może nieść dla Pani żadnych negatywnych skutków. Jest Pani bowiem wzywana przez sąd w charakterze strony a nie świadka, zatem sąd nie może zastosować względem Pani żadnych środków przymusu. Zgodnie bowiem z art. 274 § 1 kodeksu postępowania cywilnego za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie. Jak wynika z powyższego przepisu zastosowanie kary grzywny lub przymusowego doprowadzenia jest możliwe tylko względem świadka.

Nie stawienie się przez Panią na posiedzenie celem złożenia zapewnienia spadkowego może skutkować jedynie odroczeniem sprawy oraz wezwaniem spadkobierców przez ogłoszenie. Zgodnie bowiem z art. 672 kodeksu postępowania cywilnego jeżeli zapewnienie nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne dowody nie będą uznane przez sąd za wystarczające, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie.

Ogłoszenie umieszcza się w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podaje publicznie do wiadomości w ostatnim miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy na tym obszarze, w sposób w miejscu tym przyjęty. Jeżeli wartość spadku jest nieznaczna, sąd może zaniechać umieszczenia ogłoszenia w piśmie. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko, zawód oraz ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy;
2) datę śmierci spadkodawcy;
3) wskazanie majątku pozostałego po spadkodawcy;
4) wezwanie, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

W związku z powyższym zbędne jest zrzekania się obywatelstwa polskiego. Natomiast działania jakie należy teraz podjąć to poinformowanie sądu przez osobę która odebrała pismo, że wyjechała Pani za granicę i że nie ma z Panią żadnego kontaktu oraz nie zna Pani aktualnego miejsca pobytu.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA SPADKOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa spadkowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.