Prawo do wyższego świadczenia pielęgnacyjnego

03-07-2017
Kategoria: Prawo Rodzinne

Jesteśmy trzy osobową rodziną wszyscy ze znacznym stopniem niepełnosprawności ja od dzieciństwa na wózku. Moje pytanie polega na tym czy jeśli zajmie się mną osoba obca jako opiekun faktyczny otrzyma wyższe świadczenie pielęgnacyjne. Opieki potrzebujemy wszyscy ale tylko ja choruję od dziecka.

Osoba obca która sprawowałaby opiekę nad Panią, nie będzie w świetle przepisów opiekunem faktycznym dziecka i dlatego nie będzie miała prawa do wyższego świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego jest zamknięty. O ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej mogą się ubiegać wyłącznie:

  1. matka lub ojciec
  2. opiekun faktyczny dziecka
  3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  4. inne osoby, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Według przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych opiekunem faktycznym dziecka jest osoba, która rzeczywiście opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. Osoba która sprawowałaby nad Panią opiekę jako opiekun faktyczny, aby nabyć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, musiałaby zatem wystąpić z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie Pani, co jest w świetle prawa niemożliwe ponieważ ma Pani 63 lata. Natomiast zgodnie z przepisami prawa rodzinnego nie można przysposobić osoby dorosłej.

Opiekunem faktycznym nie może być również rodzic, gdyż ów ma ustawowy obowiązek opieki nad dzieckiem. Opiekun faktyczny, który chce otrzymać świadczenia rodzinne na dziecko ma obowiązek dołączyć do wniosku  zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka.

Opiekunem faktycznym może być również osoba która regularnie opiekuje się dzieckiem. Ponieważ rodzice są przedstawicielami dziecka i posiadają pełną władzę rodzicielską, to oni mogą podjąć decyzję kto poza nimi będzie sprawował faktyczną opiekę nad dzieckiem, Rodzice mają również prawo decydować komu można udzielać informacji o stanie zdrowia dziecka oraz kto może rozmawiać z nauczycielami na temat przebiegu edukacji dziecka.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA RODZINNEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa rodzinnego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.