Osoby uprawnione do otrzymania emerytury po śmierci członka rodziny

04-07-2017
Kategoria: Prawo Pracy

Moja babcia zmarła, zaś ja opiekowałem się babcią od lat. Mieszkaliśmy razem od ponad roku i prowadziliśmy wspólne gospodarstwo domowe. Moi rodzice zmarli, a moja mama była jedynym dzieckiem babci. W tym roku pobrałem emeryturę ale po przysłanym piśmie z ZUS emeryturę odesłałem do ZUS . Złożyłem w ZUS wszystkie potrzebne formularze. Po upływie miesiąca otrzymałem pismo z ZUS , że ostatnia emerytura mi jako wnukowi się nie należy i , że mogę się odwołać do sądu poprzez ich oddział.

Zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 17 XII 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku - małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku - innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.

Nie jest Pan dla osoby zmarłej małżonkiem ani dzieckiem, jak również nie należy Pan do grona osób uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłej, zgodnie z treścią przepisu art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 17 XII 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W zaistniałym przypadku należy się zatem zastanowić, czy babcia pozostawała w chwili śmierci na Pana utrzymaniu, a w konsekwencji tego, czy ma Pan prawo do wypłaty po zmarłej niezrealizowanego świadczenia, w postaci emerytury.

W orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd, że pozostawanie na utrzymaniu polega na zapewnieniu środków pieniężnych niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb osoby będącej na jej utrzymaniu. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 marca 2011r., sygn. III AUa 2026/10, za osoby pozostające na utrzymaniu innych członków rodziny w rozumieniu art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 17 XII 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych uważa się zatem osoby, które bądź to nie posiadają żadnych własnych świadczeń emerytalno-rentowych (gdyż dopiero wystąpiły z wnioskiem o nie), bądź też pobierają wprawdzie takie świadczenia, ale w najniższej wysokości przewidzianej ustawą, a koszt zaspokajania ich usprawiedliwionych potrzeb jest znacznie wyższy. Podobny pogląd został wyrażony w wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2012 r. , sygn. III AUa 516/12.

Świadczenie osoby utrzymującej musi być stałe zaś ekonomiczna zależność osoby utrzymywanej musi być silna, aby można było powiedzieć o pozostawaniu na czyimś utrzymaniu. Biorąc powyższe pod uwagę, w tej konkretnej sytuacji faktycznej babcia nie pozostawała na Pana utrzymaniu, gdyż mając emeryturę w kwocie wyższej niż najniższa  była osobą niezależną finansowo. Prowadzenie przez nią wraz z Panem  wspólnego gospodarstwa domowego niestety nie oznacza w świetle przepisów, że pozostawała na wyłącznym utrzymaniu.

Świadczenie doraźnej pomocy oraz opieki nie jest tożsame z pojęciem pozostawania na utrzymaniu ponieważ pozostawanie na utrzymaniu polega na przekazywaniu środków pieniężnych koniecznych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb osoby będącej na utrzymaniu. W świetle powyższego, ZUS prawidłowo uznał brak podstaw do zastosowania art. 136 ust. 1 ustawy i wypłaty świadczenia emerytalnego po babci.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA PRACY

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa pracy zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.

Polityka cookies | Kontakt