Dziedziczenie spadku na podstawie testamentu ustnego

11-07-2017
Kategoria: Prawo Spadkowe

Pragnę ustalić procedurę w sprawie nabycia spadku po mojej siostrze. Przedmiotem jest mieszkanie będące jej własnością, jej własność osobista oraz pieniądze na jej prywatnym koncie. Nie posiadam żadnych dokumentów oprócz słownego oświadczenia mojej siostry. W mieszkaniu ciągle zamieszkuje jej maź. Jak powinienem postępować? Jaka powinna być treść wniosku?

Słowne oświadczenie Pana siostry może stanowić testament ustny w rozumieniu art. 952 kodeksu cywilnego. Testament ustny jest bowiem jedną z form testamentu szczególnego, który może być sporządzony w ściśle określonych przez ustawę okolicznościach. Pana siostra mogła oświadczyć swoją ostatnią wolę w formie ustnej w przypadku zaistnienia obawy rychłej śmierci lub gdy sporządzenie przez nią testamentu w zwykłej formie było niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Testament ustny mógł być sporządzony przez Pana siostrę wyłącznie w obecności trzech świadków, natomiast ważność testamentu zależy od jego stwierdzenia. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

W sytuacji gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Co prawda potwierdzenie testamentu ustnego powinno być dokonane w nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku, jednak w związku z orzecznictwem Sądu Najwyższego przyjęło się, że do zachowania terminu wystarczające jest złożenie w sądzie spadku danych świadków, tak aby sąd mógł wezwać ich na przesłuchanie. Powyższa zasada wynikła z faktu, że sądy często z dużym opóźnieniem wyznaczały termin rozprawy, uniemożliwiając tym samym przesłuchanie świadków w wyznaczonym przez ustawę terminie. Samo przesłuchanie  świadków jest bardzo szczegółowe.

Natomiast jeśli oświadczenie Pana siostry nie zostało złożone w obecności trzech świadków lub też nie zachodziła ani obawa śmierci, ani brak możliwości sporządzenia testamentu w zwykłej formie pisemnej, zastosowanie będzie miało dziedziczenie ustawowe. Na podstawie dziedziczenia ustawowego spadek po Pana siostrze otrzyma w częściach równych Pan jako brat oraz mąż zmarłej.

Powyższe wynika bezpośrednio z kodeksu cywilnego zgodnie  z którym w przypadku braku dzieci spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy są jego małżonek i rodzice. Jeżeli zaś rodzice spadkodawcy nie dożyli otwarcia spadku, udział spadkowy, który by im przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy. Udział spadkowy małżonka Pana siostry, który dziedziczy w zbiegu z rodzeństwem wynosi połowę spadku. Dopiero w przypadku braku dzieci zmarłej siostry, jego rodziców, rodzeństwa i dzieci, cały spadek przypadłby jej małżonkowi.

TELEFONICZNE PORADY Z PRAWA SPADKOWEGO

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z prawa spadkowego zadzwoń na infolinię prawną, a nasz doradca prawny odpowie na wszystkie twoje pytania oraz pokieruje jak najlepiej rozwiązać problem prawny. Dzwoniąc na infolinię prawną płacisz tylko za połączenie, zaś oczekiwanie na zgłoszenie prawnika jest bezpłatne.


porady prawne przez telefon

Opłata za połączenie z infolinią prawną to 4.92 zł/min.

Nasi prawnicy odpowiadają na Państwa pytania:
Poniedzialek - Piątek w godzinach od 8:00 do 20:00
Sobota i Niedziela w godzinach od 9:00 do 18:00

O nas

Niniejszy serwis prawny oferuje telefoniczne porady prawne, które umożliwiają natychmiastowy kontakt z prawnikiem. Porad prawnych przez telefon udzielają dyplomowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów natury prawnej. Na naszej stronie znajdziesz również darmowe porady prawne w postaci zamieszczonych na stronie artykułów prawnych, jak również bezpłatne forum prawne.